Krusifikser

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

Fremstillinger av den korsfestede Kristus (Gotland)

korbuekrusifiks i Lye kyrka på Gotland

Triumfkrusifikset i Lye kirke er laget på 1400-tallet en gang. Det er et såkalt korbuekrusifiks, noe som vil si at det ble hengt opp i korbuen (bueåpningen mellom skipet og koret) eller plassert på en tverrliggende bjelke som gikk tvers over koråpningen.

Se flere bilder fra Lye kirke her!

 

 

Krusifiks fra middelalderen i Hedalen stavkirke

Krusifiks fra ca 1270 i Hedalen stavkirke. Alterskapet er sannsynligvis malt av rosemaleren Hovel Gaarder fra Nordre Land.

 

 

Krusifiks, Rollag stavkirke

Sengotisk krusifiks i Rollag stavkirke. Det er visstnok laget i Nord-Tyskland. Siste halvdel av 1400-tallet. Over 300 krusifikser er bevart fra middelalderen i Norge.

 

 

krusifiks Bro kyrka

Krusifiks i Bro kirke på Gotland fra andre halvdel av 1100-tallet. Malingen er fra 1700-tallet og selve korset er av nyere dato.

 

 

Krusifiks i Fide kirke

Nærbilde av krusifikset i Fide kirke. Denne fremstillingen av den korsfestede Kristus er fra slutten av 1200-tallet.

 

 

Krusifiks

Krusifikset i Garde kirke er fra andre halvdel av 1100-tallet.

Se flere bilder fra Garde kirke her!

 

Seierskrusifiks (som ble laget i romansk tid, på 1100-tallet og frem til tidlig på 1200-tallet) preges av:

  • Jesus har kongekrone (ikke tornekrone)
  • ingen lidelse
  • det er ikke noe sår etter lansen
  • det er ikke noe eller lite blod
  • blikket er rettet rett frem
  • åpne øyne
  • armene er rette
  • lendekledet er ornamentalt fremstilt
  • føttene står parallelt på et fotbrett

Seierskrusifiks fremstiller en seirende Kristus som overvinner døden.

Fransiskaner- og dominikanerordenen var viktige for overgangen til fremstillingen av en mer lidende Kristus på korset.

På 1300-tallet utvikles det lidende uttrykket kraftig. Hodet henger til siden på brystet, knærne står ut, armene henger nedover, lansesåret markeres kraftig, blodet blir svært fremtredende, føttene legges over hverandre og nagles med én nagle.

Utover på 1400-tallet dempes lidelsesrealismen.

 

Triumfkrusifikset i Grötlingbo kirke.

Se flere bilder fra Grøtlingbo kirke her!

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

 

Kulturhistorisk museum i Oslo.

 

Krusifikser med relikvier (Sicilia)

Crucifix in Oratorio del SS. Rosario di San Domenico, Palermo

Krusifiks i Oratorio del SS. Rosario di San Domenico i Palermo. Bak glasset ser du knokler. Slike krusifikser finnes det en del av på Sicilia.

Oratoriet dette krusifikset står i, er mer kjent for de fantastiske gipsfigurene til Giacomo Serpotta.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Chiesa di Sant'Orsola, Palermo

Detalj av et alter (!) i Sant'Orsola-kirken i Palermo. Ja, du ser rett: Det er en hodeskalle og knokler innenfor glasset.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

knokler

Relikvier bak glass i et krusifiks i Basilica dell'Immacolata (Chiesa di San Francesco) i Agrigento på Sicilia. Vakten kunne ikke forstå at jeg syntes denne skikken var spesiell.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Krusifikset i Basilica dell'Immacolata (Chiesa di San Francesco) i Agrigento

Krusifikset i Basilica dell'Immacolata (Chiesa di San Francesco) i Agrigento. Ja, det er knokler fra lik du ser i nisjene bak glass.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Purgatorio-kirken (San Lorenzo) i Agrigento

Krusifiks i Purgatorio-kirken (San Lorenzo) i Agrigento.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

Andre krusifikser

krusifiks i Castelbuono på Sicilia

Lite krusifiks av elfenben. Det er antakelig fra 1600-tallet og befinner seg i museet i Castelbuono på Sicilia.

 

 

Krusifiks, Roberto Giacchino, Cefalù

Krusifiks laget av kunstneren Roberto Giacchino – en pensjonert politimann fra Cefalù på Sicilia. Han lager sine krusifikser av oliventrær som han skaffer seg når tomter skal bygges på. Verkstedet hans ligger i Via XXV Novembre, like ved normannerkatedralen.

 

NRK-programmet Jesus på korset fra 1989

NRKs interne arkivbeskrivelse av programmet Enhver tid har sin måte å framstille den korsfestede på. I middelalderens tro og kirkekunst skiftet den seirende Kristus karakter og ble et lidende menneske. Hvordan ser vår tids krusifiks ut, hvis vi har noe? Programmet er ved Nina Hovda Johannesen og Gunnar Grøndahl. FILM : Kunsthistoriker Nina Hovda JOHANNESEN i rom fylt med mange forskjellige krusifikser. Fortekst. Kunsthistorikeren om disse krusifiksene. Kunstner Roland LENGAUER i telefonsamtale om Kristus lidelseshistorie og krusifiks som han lager. I ateliet til kunstner Gunnar TORVUND som forteller om hvordan han arbeider med altertavler og krusifiks. Fra Historisk Museum i Oslo hvor N. H. JOHANNESEN går til krusifiks-samlingen. Hun tar flere krusifiks i nærsyn og forteller om disse og når de er laget. Flere krusifiks - pan. FORTS N. Hovda JOHANNESEN inn kirkeporten til Feiring kirke i Akershus. Hun går inn i tom kirke frem til altertavlen. Krusifikset er fra midten av 1200-året. Hun om billedfremstillingen i middelalderen. Fra restaurering av gamle krusfiks og altertavler. Teknisk konservator Mille STEIN om arbeidet med restaureringen og festing av løs maling. Om de forskjellige fremstillinger av Jesus-skikkelsen. N. H. JOHANNESEN om krusifiksenes utvikling opp gjennom tidene. Diverse krusifiks. Kunstner Gunnar TORVUND på vei til ateliet sitt. Han har laget krusifikset eller alterbildet i Furuset kirke i Oslo. Fra Eidsvåg kirke i Bergen hvor G. T. også har laget altertavlen. Krusifiks i Lura kirke, Stavanger (av G. T. ). Roland LENGAUER ut fra kirke - han går på gate i Stavanger. Forskjellige krusifiks og andre religiøse motiv som R. L. har laget. Nina Hovda JOHANNESEN med kopier av flere gamle kors. Moderne krusifiks laget av R. Lengauer.

Her kan du se hele programmet >

Programmet er tilgjengelig i hele verden

 

 

Krusifiks, Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi, Napoli

Krusifiks i Scala-kapellet i Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi (Napoli). Ukjent mester, ukjent årstall.

 

krusifiks, Termini Imerese

Krusifiks (1484) laget av Pietro Ruzzolone domkirken i Termini Imerese på Sicilia.

 

krusifiks, Collesano

Dette spektakulære krusifikset henger i Chiesa Madre (Basilica San Pietro) i Collesano på Sicilia.