Ödekyrkor på Gotland

Elinghems ödekyrka (kirkeruin på Gotland)

Elinghems ödekyrka

Elinghems ödekyrka er en kirkeruin nordvest på Gotland. Kirken ble bygget på midten av 1200-tallet.

Kirken ble sannsynligvis overlatt til sitt forfall på begynnelsen av 1600-tallet. Det kan ha vært en brann som utløste at den ble lagt øde da det ikke fantes vilje eller midler til gjenoppbygging.

Den siste presten, Rasmus Rodeus, døde i 1617.

I 1680 anmerkes det at kirken har stått øde lenge.

Kirkeruinen ble restaurert i 1923-24.

 

Elinghems ödekyrka

Døpefonten som skimtes gjennom skipsportalen, stammer fra midten av 1200-tallet.

 

Elinghems ödekyrka

 

Elinghems ödekyrka

Gjenmurt portal.

 

Elinghems ödekyrka

 

Elinghems ödekyrka

 

Elinghems ödekyrka

 

 

 

Elinghems ödekyrka

 

 

 

Elinghems ödekyrka

 

Kapitelfrise i Elinghems ödekyrka

 

Kirkeruiner på Gotland

Det finnes mange kirkeruiner på Gotland. Her er noen:

Bara

Elinghems ödekyrka

Ganns ödekyrka

 

ku

Filosoferende ku i nærheten av kirkeruinene i Elinghem.

 

Til toppen av siden