Gravstøtter av tre

Lojsta kirke (Gotland)

gravminner på Lojsta kirkegård (Gotland)

Gravminner av tre på kirkegården ved Lojsta kirke på Gotland og er fra 1897.

 

 

Ett av tre gravminner av tre som er tatt inn i Lau kyrka på Gotland. Årstallet 1910 synes å stå nederst i høyre hjørne.

 

 

 

Reinli stavkirke (1785)

gravmæle av tre, Reinli stavkirke

Noen eldre gravmæler av tre er oppbevart i Reinli stavkirke. På bildet her ser du en detalj av et gravmæle som består av en planke med tilskåret rund bekroning og fem utskytende knotter (synes ikke på dette bildet), som er slått med passer.

Innskriften lyder: HER VNDER/HWILR DET/SALIG/BAREN/ EHS/ 1785. Ifølge Norgeskirker.no, er målene: H. 92 cm, br. 22 cm, dybde 2 cm.

 

Uvdal stavkirke

Jernkors og trekors bak – Uvdal stavkirke

Jernkors i forgrunnen og et trekors bak – to gravminner på lager i sakristiet i Uvdal stavkirke.

 

 

trekors - midlertidig gravminne

Trekors brukes i dag som midlertidig gravminne inntil en permanent gravstøtte settes opp.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Et spesielt gravminne av tre på Vår Frelsers gravlund, med metall på sidene.

Mobilfoto: Gravgaver.no