Kirker på Gotland

Vamlingbo kyrka (Gotland)

Den første kirken som sto her, var en trekirke. Den ble erstattet av en romansk steinkirke med tårn på midten av 1100-tallet. Rester av denne første steinkirken finnes i form av relieffer som nå er innmurt i ytterveggen på sørsiden. Et helt nytt langhus og kor ble bygd på midten av 1200-tallet.

 

Vamlingbo kyrka - eksteriør

Vamlingbo kirke.

 

 

Vamlingbo kirke - interiør

Interiøret i Vamlingbo kirke. Bak søylen til venstre er kalkmaleriet som viser erkeengelen Mikael mens han veier keiserens sjel. Døpefonten i forgrunnen er fra 1100-tallet, mens den gjennomsiktige turisten til høyre er av nyere dato.

I koret finnes det mange gravstener i gulvet.

 

 

Vamlingbo kyrka (Gotland) - kalkmaleri

Kalkmaleri fra midten av 1200-tallet som viser kampen mellom det gode og det onde. Den tysk-romerske keiseren Henrik II ligger for døden. Erkeengelen Mikael veier keiserens sjel. På venstre side av vektskålen jobber djevlene. Lokalt i Vamlingbo ble maleriet oppfattet som erkeengelens grav; helt opp til midten av 1600-tallet ble det derfor ofret her.

Lagerlöf/Svahnström omtaler maleriet som "en av största och märkligaste firgurmålningar som är kända från Gotlands medeltid".

 

 

Vamlingbo kirke

Djevlene jobber som bare faen med å få vektskålet til å bikke over i favør av helvete slik at den tysk-romerske keiseren Henrik IIs sjel skal gå til evig fortapelse.

 

 

Livstreet på nordveggen og takdekorasjoner i koret er fra andre halvdel av 1200-tallet.

 

 

hundemonster i taket i Vamlingbo kyrka

Merkelig hundemonster i taket i Vamlingbo kyrka fra slutten av 1200-tallet, ifølge Lagerlöf/Svahnström.

 

 

Vamlingbo kyrka

Maleri (ca. 1320) av St. Kristoffer som bærer Jesusbarnet. Under: sakramentskapet.

 

 

Vamlingbo kyrka

Takdekorasjon.

 

 

altertavle, Vamlingbo kirke

Altertavlen stammer fra første halvdel av 1300-tallet.

 

 

altertavle Vamlingbo

Detalj av altertavlen fra første halvdel av 1300-tallet i Vamlingbo kirke.

 

 

Hodeskalle ved foten korset i altertavlen.

 

 

Lars Ardelius' grav

JAG VAR, DU ÄR

Graven til den svenske forfatteren Lars Ardelius står på Vamlingbo kirkegård.

 

 

relieffer i muren Vamlingbo kyrka

Relieffer i muren Vamlingbo kyrka stammer fra den første steinkirken (1100-tallet) som sto her. Opprinnelsen er sannsynligvis to store romanske gravmonumenter.

 

 

Vamlingbo kyrka

Detalj av relieffet lengst til høyre.

 

Vamlingbo kyrka

Detalj av relieff.

 

Mer om Vamlingbo kirke

  • Glassmaleriene er kopier (Lagerlöf/Svahnström)
  • Altertavlen er fra første halvdel av 1330-tallet (Lagerlöf/Svahnström)
  • Dekorasjonene i taket i langhuset er fra ca. 1700 (Lagerlöf/Svahnström)
  • En moderne kalkstensskulptur av Maria med Jesusbarnet står i langhusets nordøstre hjørne. Det er laget av Sven Lundqvist (1971)
  • Kirken ble restaurert i 1961 og 1987-88.
  • Epitafier i sandsten og tre fra 1600- og 1700-tallet.

Kilder

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Her finner du en oversikt over kilder brukt til innholdet på Gravgaver.no