Gravminner på Vår Frelsers gravlund i Oslo

Kors av støpejern på Vår Frelsers gravlund i Oslo.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Epitaf på et større gravminne på Vår Frelsers gravlund: «Han fandt efter lang og samvittighedsfuld Gransken over Menneskets dybeste Interesser, at Veien til Sandheds Erkjendelse ikke er menneskelig Grublen, men Hjertets ydmyge Böielse for Gud.»

 

 

Gravminne på Vår Frelsers gravlund (Gamle Aker) med nisje og statuett som viser Santa Maria de Begoña.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Gravminne av støpejern på Vår Frelsers gravlund over Johanne Marte Elisabet Glad.

Epitafet lyder: «Paa dette helligtause Sted / til Hvile lagdes ned Johanne Marie Elisabet Glad, født Dallas. I Hamburg oprandt Livssolen paa hendes Firmament 1ste Marts 1764, og allerede den 19de Mai 1782 kaldte Ægteskabets roligere Glæder hende med sin med Frederik Glad ind på Livets alvorligere Skueplads, hvor Tæppet faldt og Evighedens Forhæng brast for hende den 5te November 1837. Herren skjænkede henne den Naade at vorde Moder til 13 Børn og Bedstemoder til 31 Børnebørn.»

Innledningen står utenfor bildet og over den ovale kransen.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Kun fire ord, men bak ordene en grenseløs sorg.

 

 

Detalj av gravminne reist til «Professor Dr. M. Skjelderup» av hans «Lærlinge» på Vår Frelsers gravlund.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Halfdan Kjerulfs monumentale gravminne har et todelt lokk av støpejern. På midten av 1800-tallet var gravminner av støpejern åpenbart svært populære. I samme grav ligger også expeditionssekretær Peder Kjerulf (1781–1841), Betsy (også skrevet: Betzy) Lasson (1791–1873) og Welhavens altfor tidlig døde forlovede Ida Kjerulf (1817–1840), Halfdan Kjerulfs søster.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Originalt gravminne: Én etasje til hver. Separate navneplater.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Tredelt gravminne av jern med form som en silo. Det hadde vært interessant å høre diskusjonen som gikk forut for beslutningen om å velge et gravminne med en så aparte form.

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Et spesielt gravminne av tre, med metall på sidene.

Mobilfoto: Gravgaver.no

 

 

Oppretting av gravstøtter på Vår Frelsers gravlund i Oslo. Året er 1985. Foto: Espen Bratlie / NTB Scanpix ©