Dødsannonser i gamle dager

Dødsannonser var tidligere preget av et langt mer emosjonelt språk enn nåtidens enkle varianter med oppramsing av familiemedlemmer. Man understreket ofte smerten og sykdommen hos avdøde og sorgen hos den eller de etterlatte.

Her finner du eksempler på dødsannonsenes utvikling i Norge.

Runesteiner – datidens dødsannonser

Runesteiner fungerte faktisk som dødsannonser. De ble ikke plassert ved graven til avdøde, men ved veikryss eller andre steder hvor mange kunne se dem.

«Her ligger Gairvald i Bjärs og hans hustru.» Detalj av runestein fra 1300-tallet. Den står utenfor Västerhejde kirkeGotland.

Se bilder av runesteiner her …

Se bilder av gravminner fra 1300-tallet her …

1825

To dødsannonser fra 1825 i De bergenske Adresse-Contoirs-Efterretninger

To dødsannonser fra 1825 i De bergenske Adresse-Contoirs-Efterretninger:

«Den 21de dennes, om Aftenen Kl. 6, indgik til et bedre Liv, ved en stille og rolig Død, Jens Munthe Geelmuyden, i en Alder af 43½ Aar. Den af Alderdom og bedrövede Moder, lader dette, på egne og følgende Börns Vegne tilkjendegive Familie og Venner ved Sønnen Hans Geelmuyden. Bergen den 25de October 1825.»

«At det Algode Forsyn, efter en lang og Smertefuld Sygdom, bortkaldte vor inderlig elskede og ældste Datter, Emma Lucie Marie Brun, den 21de dennes, i en Alder af 7 Aar, 2 Maaneder og 5 Dage, undlade vi ikke herved sorgeligst at bekjendtgjøre for fraværende Slægt og Venner. Bergen den 24de October 1825. G. Brun, født Stub. S.C. Brun, Oberstlieutenant.»

De bergenske Adressecontoirs-Efterretninger var en tid Bergens eneste avis og utkom fra 1765 til 1889

Avisen hadde forskjellige navn opp igjennom årene. Her er en oversikt fra Wikipedia:

1765-1801: Efterretninger fra Adresse-Contoiret i Bergen i Norge
1801-1806: Bergenske Adresse-Contoirs Efterretninger
1807-1813: Bergenske Adressecontoirs Efterretninger
1814-1819: De bergenske Adressecontoirs-Efterretninger
1819-1822: De bergenske Adressekontors-Efterretninger
1823-1826: De bergenske Adresse-Contoirs-Efterretninger
1827-1831: Bergens Adresse-Contoirs-Efterretninger
1832-1846: Bergens Adressecontoirs-Efterretninger
1847-1889: Bergens Adressecontoirs Efterretninger

1859

Dødsannonse

Dødsannonse i Bergens Adressecontoirs Efterretninger 27. september 1859.

1860

Dødsannonse

Dødsannonser i Morgenbladet 23. juli 1860.

1861

Dødsannonse

Dødsannonse i Aftenbladet, 5. februar 1861

 

Dødsannonse

Dødsannonse i Aftenposten 15. april 1861.

 

Dødsannonser

Dødsannonse i Aftenposten 2. august 1861.

 

1865

1868

Dødsannonse

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1868.10.12

1871

Dødsannonse

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 6. mars 1871

 

1872

Dødsannonse

Dødsannonse i Dagbladet 13. april 1872.

1874

Dødsannonser

1891

Dødsannonse

«Dødsbudskabet bedes modtaget kun paa denne maade.» (Dagbladet, 1891)

1903

Dødsannonse 1903

Dødsannonse i en svensk lokalavis i 1903. Det tilkjennegis for venner og bekjente at «Den Högste i sitt allvisa råd behagat hädankalla Lärarinnen osv.»

Den nøyaktige opplysning om alder helt ned til antall dager er interessant.

1908

Dødsannonse

«… efter flere Aars Lidelser» (Aftenposten, 1908)

 

Dødsannonse

«… døde stille idag Kl. 2½» (Aftenposten, 1908)

1918

Faksimile Bergens Tidende oktober 1918

Faksimile i Dagbladet 29.10.1918 som viser det store antallet dødsannonser i Bergens Tidende under den grusomme andre bølgen av spanskesyken i Norge.

 

Dødsannonse

Dødsannonse fra 1918. «Døde lykkelig idag, 29½ aar.» (Aftenposten, 1918)

 

Dødsannonser i Aftenposten

Dødsannonser i Aftenposten preget av spanskesyken, en verdensomspennende influensapandemi som herjet fra 1918 til 1920. Via Aftenpostens arkiv på Twitter.

Se flere kilder om spanskesykens herjinger her …

 

Dødsannonse fra 1918 i Tromsø Stiftstidende

I 1918 var det fortsatt ikke helt uvanlig med sterkt personlige formuleringer, som i denne dødsannonsen fra Tromsø Stiftstidende: «Det er min tunge lod at meddele at min høit elskede søn min eneste alderdomsstøtte …»

 

Dødsannonser

Dødsannonser i Bergens tidende 24. oktober 1918

 

dødsannonse som nevner lungebetennelse og spanskesyken som dødsårsak

Et av mange hundre eksempler på dødsannonser som nevner lungebetennelse og spanskesyken som dødsårsak.

19.2.1919: Donkeymand død av spanskesyken

Donkeymand

Gamle annonser for gravmonumenter, likkister, Ligkiste-Magasin

Annonse for C. Fayes Ligkiste-Magasin og Rasmussens Ligkistemagasin ved Korskirken i Bergen

C. Fayes Ligkiste-Magasin i Bergen og Rasmussens Ligkistemagasin ved Korskirken i Bergen. Påfallende at Faye bruker bindestrek, mens Rasmussen skriver Ligkistemagasin uten.

 

annonse for gravmonumenter: John F.A. Køltzow

John F.A. Køltzows annonse for gravminner i Morgenbladet 8. mai 1903. Ifølge forretningen mottok de "Høieste Udmærkelse for Norge for Gravmonumenter af Granit i Christiania 1883, i Liverpool 1886, i Kjøbenhavn 1888, i Skien 1891, i Amsterdam 1895.

 

annonse for gravmonumenter

Ankerske Marmorforretning annonserer for sine gravmonumenter i granitt og marmor i Nordlands Avis 1935.

 

annonse for gravmonumenter

J.J. Eides Stenhuggeri: Annonse for gravmonumenter i Nordlands Avis 1964.

«Anatomisk museum»

Annonser fra 1859.

Kilde

Nasjonalbibliotekets digitale arkiv

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland