Dødsannonser i gamle dager

1859

Dødsannonse

Dødsannonse i Bergens Adressecontoirs Efterretninger 27. september 1859.

 

1860

Dødsannonse

Dødsannonser i Morgenbladet 23. juli 1860.

 

1868

Dødsannonse

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 1868.10.12

 

 

1871

Dødsannonse

Bergens Adressecontoirs Efterretninger 6. mars 1871

 

1872

Dødsannonse

Dødsannonse i Dagbladet 13. april 1872.

1874

Dødsannonse

1891

Dødsannonse

«Dødsbudskabet bedes modtaget kun paa denne maade.» (Dagbladet, 1891)

1908

Dødsannonse

«… efter flere Aars Lidelser» (Aftenposten, 1908)

 

Dødsannonse

«… døde stille idag Kl. 2½» (Aftenposten, 1908)

 

 

1918

Dødsannonse

Dødsannonse fra 1918. «Døde lykkelig idag, 29½ aar.» (Aftenposten, 1918)

 

Dødsannonser

Dødsannonser i Bergens tidende 24. oktober 1918

 

Blandet drops

 

Annonse for C. Fayes Ligkiste-Magasin og Rasmussens Ligkistemagasin ved Korskirken i Bergen

C. Fayes Ligkiste-Magasin i Bergen og Rasmussens Ligkistemagasin ved Korskirken i Bergen. Påfallende at Faye bruker bindestrek, mens Rasmussen skriver Ligkistemagasin uten.

Kilde

Nasjonalbibliotekets digitale arkiv