Kirker på Gotland

Sankta Karins kirkeruin i Visby

Sankta Karins kirkeruin ligger ved det store torget i Visby. Kirken tilhørte Sveriges første fransiskanerkloster, som ble grunnlagt i Visby i 1233. Munkene skaffet penger til klosterkirken gjennom tigging.

Opprinnelig besto kirken kun av ett skip. 1250 ble kirken påbygd, og utvidelser fortsatte til midten av 1300-tallet. Valdemar Atterdags erobring av Visby i 1361 kan være en av årsakene til at byggearbeidet stanset på denne tiden.

Mot århundrets slutt ble byggingen gjenopptatt. Det nåværende koret ble innviet av titulærbiskopen av Skopje (Scopia) i 1412. På 1400-tallet var kirken på sitt største.

Fransiskanerordenen ble grunnlagt av Frans av Assisi i 1209.

 

 

Sankta Karins kirkeruin i Visby gjør et mektig inntrykk!

 

 

Mattes (Mattias?) Nelssen

Gravplate (?) fra grav inne i kirken? Datoen er 5. september 1630. Avdøde (?) Mattes (Mattias?) Nelssen. Platen står nå oppstilt mot veggen.