Lørenskog kirke og kirkegård

Lørenskog kirkes kor og skip. Den middelalderske stenkirken har rektangulært skip og smalere og lavere, tilnærmet kvadratisk kor. Murene i skip og kor er 130-140 cm tykke. Gjemt bak kanten av skipets yttervegg befinner korets sydportal seg. Den er meget smal (55 cm bred og 2 m høy).

 

Barokt gravminne

Gravminne smijern Lørenskog

På sørsiden av kirken står et barokt gravminne i smijern fra 1690.

 

1000x700-Lorenskog-gravminne-jernkors-20160130-lorenskogkirke_6761

På Lørenskog kirkegård står det et interessant gravminne i smijern fra 1690. Jernkorset er til minne om bygdelensmannen Eskel Eriksøn Hover, også omtalt som Eskil Eriksen (ca. 1635–1690) på Søndre Hauger. Eskil var en velstående mann som eide så vel Søndre Hauger som en del av Nordre Hauger, Bårli og et par utenbygds gårder. Eskil skal ha laget smijernskorset selv, enten til sin egen fremtidige grav eller så var gravminnet tiltenkt en annen. Inskripsjonen lyder: «Her under hviler den salig man Eskel Eriksøn Hover som døe den 31. januari».

Eskel Eriksøn Hover var eier og bruker av Søndre Hauger i Lørenskog. Ifølge en kilde i Lørenskog Historielag, var han født på gården Mellom Berger i Aurskog og var gift med datteren på Søndre Hauger, Kjersti Gjestdatter.

Nettstedet Norges kirker beskriver gravminnet slik: "Smijernskors festet med klo over en stensylinder. Vridd stang. 2 tverrarmer med vridd ring om krysset. Fløy med årstall 1690. På den største arm innskrift med versaler: «Her under hviler den salig man Eskel Eriksøn Hover som døe den 31. januari». H. ca. 270 cm"


1000x700-Lorenskog-gravminne-jernkors-20160130-lorenskogkirke_6748

På den bevegelige «vimpelen» av gravminnet står årstallet 1690, som enten viser til året jernkorset ble laget eller året Eskel Eriksøn Hover døde. Siden det regnes som sikkert at det er Eskel Eriksøn Hover selv som har laget gravminnet, er det etter min mening sannsynlig at han laget det ferdig i 1690 og døde 31. januar 1691.1000x700-Lorenskog-gravminne-jernkors-det-20160130-lorenskogkirke_6745

"SALIG MAN ESKEL (Eskild) SOM DØE DEN 31 IANVARI." Detalj av gravminnet ved Lørenskog kirke.

Omtrent 150 år før dette gravminnet ble laget, anbefalte presten Peder Palladius følgende: «Udvælg dit Lejested heller i Dag end i Morgen, efterdi at vi haver ingen Brev paa vort Liv.» (Peder Palladius: Visitatsbogen (1543)) I denne boken gir han også kirkene i sognet han ledet, instrukser om hvordan de skulle skjøtte gravlundene.

 

Lørenskog kirke og kirkegård

Lørenskog kirke og kirkegård en vinternatt.

 

Ankerjern (muranker) på Lørenskog kirke

Ankerjern (muranker) på Lørenskog kirke.

 

Unavnet minnelund Lørenskog gravlund

Unavnet minnelund.

 

Illustrasjonsfoto tatt på Lørenskog kirkegård for Gjenskinn gravminne. Gjenskinn selger gravstøtter i rustfritt stål. Denne støtten er en demomodell.

De «omvendte parentesene» til høyre på kirken er såkalte ankerjern (også kalt muranker), som brukes for å styrke og feste bygningsdeler til hverandre.

 

Olavskilden i Lørenskog

Olavskilden i Lørenskog

Olavskilden i Lørenskog ligger på Hammersberget et par hundre meter ovenfor Lørenskog kirke. Ifølge sagnet skal Tor i raseri ha kastet hammeren Mjølner mot de kristne gudshuset som de holdt på å bygge. Men takket være Olav den helliges kraft, landet hammeren på det stedet Olavskilden ligger.

 

Kirker, kirkegårder og gravminner i Norge

Vår Frelsers gravlund Eidsvoll kirkegård Enebakk kirkegård Skedsmo kirkegård Lørenskog kirke og kirkegård Fet kirkegård Krist kirkegård Nes kirke Demonveggen (Sauherad) Sauherad kirke Seljord kirkegård Tanum kirke Kviteseid gamle kirke