Gol stavkirke (Norsk folkemuseum)

Gol stavkirke (Norsk folkemuseum, Bygdøy)

Gol stavkirke, som er rekonstruert og flyttet til Norsk folkemuseum på Bygdøy. Da Gol fikk ny stavkirke i 1881, kjøpte Fortidsminneforeningen de delene av stavkirken som var fra middelalderen. I 1884 kom delene til Bygdøy.

 

 

Portal. Gol stavkirke.

Portal. Gol stavkirke.

 

 

kirkerommet Gol stavkirke (Norsk folkemuseum, Bygdøy)

Kirkerommet i Gol stavkirke. Veggdekorasjonene er fra 1600-tallet.

 

 

Gol stavkirke (Norsk folkemuseum, Bygdøy)

Gol stavkirke (Norsk folkemuseum, Bygdøy)