Kastaler på Gotland

Ordet ’kastal’ (svensk for forsvarstårn) er en variant av ’kastell’, som er en forsvenskning av det latinske ’castellum’ (befestet plass), diminutiv av castrum som betyr borg. En kastal er således en "liten borg".

På Gotland finnes det ni mer eller mindre bevarte kastaler. Man regner med at det har vært mange flere.

De første bygningene av stein som ble oppført på Gotland, var kastalene. De fleste ble bygd nær kirker; i dag oppfattes de som en del av kirkemiljøet, men opprinnelig var de tilknyttet de store gårdene. De ble benyttet som lager, utkikkspost og som beskyttelse for storgårdenes innbyggere.

 

→ Gammelgarn kastal

→ Fröjel kastal

→ Gothem kastal

→ Sundre kastal

→ Öja kastal

→ Kruttårnet i Visby

→ Lärbro kastal

 

Gammelgarn kirke

Gammelgarn kastal

Gammelgarn kirke med kastalen til høyre. Kastalen brukes til utstillinger. Man kan gå helt opp til toppen og få en flott utsikt.

 

Fröjel kastal

Fröjel kastal

Kastalen i Fröjel er sannsynligvis fra midten av 1100-tallet. Det er en flott utsikt fra denne kastalen utover havet mot Karlsøyene.

 

Fröjels kastal når man kommer fra Fröjel kirke.

Gothem kastal

Kastal, Gothem kyrka (Gotland)

Foran Gothem kirke står restene av et middelaldersk forsvarsverk (kastal). Kastalen er fra 1100-tallet og indikerer at den første kirken ble oppført på en storgård.

Til toppen av siden

 

Sundre kastal (forsvarstårn)

Sundre kastal

Sundre kastal. I bakgrunnen til venstre ser du Sundre kirke.

 

Sundre kastal

Sundre kastal sett innenfra og opp mot taket.

Til toppen av siden

Öja kastal

Öja kastal, Gotland

Öja kastal, ikke langt fra Öja kirke. (NB! Kastalen står ikke på Google Maps.)

 

Öja kastal, Gotland

 

Öja kastal, Gotland

 

Öja kastal, Gotland

 

Til toppen av siden

Kruttårnet i Visby

Kruttårnet i Visby

Kruttårnet i Visby.

Til toppen av siden

Lärbro kastal

Lärbro kyrka (Gotland)

Lärbro kirke med det åttekantede tårnet og den restaurerte kastalen til venstre.

 

När kyrka (Gotland)

När kirke sørøst på Gotland startet faktisk en kastal. Med utgangspunkt i kastalen ble kirketårnet bygget. Legg merke til skytterhullene i muren. Tårnet ble bygget på midten av 1200-talet. Ca. 1300 ble skipet og koret bygget. Grunnmurene etter en eldre romansk kirke finnes under kirkegulvet.

 

Til toppen av siden

Kastaler på Gotland

Kruttornet i Visby (1100-tallet)

Fröjels kyrka (ruin)

Gammelgarns kyrka (1100-tallet)

Gothems kyrka (ruin)

Hamra kyrka (ruin)

När kyrka (omgjort til kirketårn)

Lau kyrka (ruin)

Lärbro kyrka (1100-tallet)

Sundre kyrka (rund kastal, tidlig middelalder)

Västergarns kyrka (ruin)

Öja kyrka (ruin)

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden