Gravskikker

Sarkofag

Detalj av romersk sarkofag: To fulle (!) gutter vender tilbake etter festligheter til ære for vinguden Bakkus (lat. Bacchus), ifølge informasjonen i Ashmolean Museum of Art and Archeology i Oxford. Laget i Athen 140–150 e.Kr., restaurert på 1600-tallet.

 

Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi (Napoli).

Sarkofag i Chiesa di Sant'Anna dei Lombardi (Napoli).

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Gravalter

gravalter

Romersk gravalter i marmor for et barn ved navn Anthus, satt opp av hans far L(ucius) Julius Gamus. 1. århundre f.Kr.

 

 

«Quintus Munatidius Gallus, Spurius’ sønn, levde i 5 år og 45 dager.»

Marmorinskripsjon på kolumbarium i Roma. Inskripsjonene var plassert under urnen i nisjen. Ashmolean Museum i Oxford.

 

Skandinaviske runesteiner

Runestein ca. 1100

Runestein fra Ed i Sverige fra ca. 1100. Den ble laget til minne om far, mor og bror.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Alstadsteinen – runestein fra tidlig 1000-tall

Runestein: Alstadsteinen

Alstadsteinen (Alstad på Toten), tidlig 1000-tall. «Engle reiste denne steinen, etter Torvald, sin sønn, som fant døden i Vitaholm, mellom Ulstaholm og Gardar.» Gardar var det gammelnorske navnet på Russland, men ifølge informasjonen på Kulturhistorisk Museum, menes her sannsynligvis Kiev.

 

Forskjellige typer gravsteiner / gravminner

På sørsiden av Hedalen stavkirke står et gravminne fra 1723. Det er risset inn et latinsk kors og følgende initialer og årstall: ABS 1723 OAS 1742.

 

 

«Here lies, in expectation of a joyful rising, the body of HANNAH, wife of James Welsh; who died 13th Octr. 1795, aged 40 years 10 mons. 12d.»

Gravstøtte fra 1795 på Trinity Churchyard i New York.

 

 

Hodeskalle på kors. Cefalù.

Jeg er ikke sikker på om dette gravminnet, som står på kirkegården i Cefalù på Sicilia, ville blitt godkjent på norske kirkegårder. Vi har i mange sammenhenger fjernet oss fra dødens uttrykk i vår kultur. På 1600-tallet var det helt vanlig med hodeskaller og knokler på gravminner og i andre sammenhenger.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Gravstøtte rustfritt stål

Gravminner av metall har eksistert til alle tider: støpejernsjernkors, jernplater, smijernskors og nå i det siste også gravstøtter i rustfritt (dvs. syrefast) stål. Bildet viser baksiden av et monument fra Gjenskinn gravminne.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Romersk gravrelieff i British Museum: Lucius Antistius Sarculo og Antistia Plutia.

Romersk gravrelieff (30-10 f.Kr.), nå i British Museum. Relieffet fremstiller Lucius Antistius Sarculo og hans kone Antistia Plutia (en frigitt slave).

 

 

Til toppen av siden