Kirker på Gotland

Lojsta kyrka (Gotland)

Lojsta kirke.

 

Kalkmaleri: pasjonsfrise, Lojsta

To bilder fra pasjonsfrisen i Lojsta, malt av den såkalte pasjonsmesteren på midten av 1400-tallet.

16 Soldatene førte nå Jesus inn i borggården og kalte sammen hele vaktstyrken. 17 De kledde ham i en purpurkappe, flettet en tornekrone og satte den på hodet hans. 18 Så begynte de å hilse ham: «Vær hilset, du jødenes konge!» 19 De slo ham i hodet med en stokk, spyttet på ham og la seg på kne og hyllet ham. 20 Da de slik hadde drevet gjøn med ham, tok de purpurkappen av ham og kledde ham i hans egne klær. (Mark 15,16-20)

 

Lojsta kirke

Lojsta kirke innvendig.

 

triumfbuen, Lojsta kyrka

Maleriene over triumfbuen ble utført på midten av 1300-tallet. Kristus troner som dommer over verden omgitt av apostlene Peter og Paulus. Ytterst på hver side ser du dragedreperne erkeengelen Mikael og den hellige Margareta. Margareta (289–304) led martyrdøden i Antiokia. Da hun avviste «prefekten Olybrius», ble hun kastet i fengsel og torturert. I fengselet skal hun ha møtt djevelen i form av en drage. Djevelen svelget henne, men kastet henne opp fordi hun holdt et kors i hånden. Margareta ble etter hvert halshugget.

Kalkmaleriene i koret er samtidige med innvielseskorsene, altså fra tiden da kirken ble bygget på midten av 1200-tallet.

 

Dragen som blir drept av St. Mikael. Fra midten av 1300-tallet.

 

gravminne i gulvet - Lojsta kirke, Gotland

Gravminne i gulvet i Lojsta kirke over «den fromme dommeren» Botlev (1342*) og hans hustru Buthedis (død 1344). Opprinnelig var dette lokket på en sarkofag som sto på kirkegården. På slutten av 1800-tallet ble gravstenen flyttet inn i kirken. Ifølge Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok er dette den eneste avbildning av en gotlandsk dommer og hans hustru fra middelalderen. Pilen dommeren holder i sin venstre hånd (symbolet på hans dommerverdighet) er nå delvis slitt vekk.

* NB! Hillebrand har 1312 og 1314 som dødsår, noe som ser ut til å skyldes en feil fra tegnerens side. Se hjernet øverst til høyre.

illustrasjon gravsten Lojsta kirke hentet fra Hillebrand: "Sveriges Medeltid"

Illustrasjon fra Hillebrand: Sveriges medeltid s. 545. Hjørnet øverst til høyre er feiltolket av tegneren.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

 

Georg og dragen. Mästaren från 1520

Psykedelisk rutenett i et av kalkmaleriene (begynnelsen av 1500-tallet) i Lojsta kirke. Opprinnelig var dette et stort maleri av St. Georg som dreper dragen, men det ble ødelagt da man laget det store vinduet. Kun de to tilskuerne, kongen og dronningen, er igjen av maleriet, som ble malt av «Mästaren från 1520» (datering fra Lau).

 

Sakramentskap.

 

En sjelden gang støter man på gravminner av tre. Disse to står på kirkegården ved Lojsta kirke på Gotland og er fra 1897.

 

Altertavlen er fra midten av 1300-tallet, men ble nymalt i 1896.

Det lille triumfkrusifikset er en etterlikning av et 1100-tallskrusifiks laget av en bygdekunstner. Intet år angitt.

Kirken ble restaurert senest i 1957.

 

 

Kilder om Gotland

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström  Anders Andrén: Det medeltida Gotland Sveriges kyrkor. Gotland. Kyrkor i Bro ting

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Johnny Roosval og Erland Lagerlöf: Kyrkor på Gotland (Östergarn, Gammelgarn och Ardre samt Gunfiauns Kapell (PDF av boken i serien Sveriges kyrkor)

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

Lagerlöf, Erland: Garde kyrka

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

Gammelgarn - kyrka och bygd (Vägledning til Gotlands kyrkor 10. Skrevet av Torsten Svensson, Richard Wottle, Björn Håkansson, Evert Melefors, Charlotte Hedenstierna-Jonson)

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Til toppen av siden