Gravminner med dødninghoder/hodeskaller

Tidligere kunne man bli begravd inne i selve kirken. Det var også ikke uvanlig med gravminner på veggen eller i gulvet. En del steder ble steinplater til sarkofager på kirkegården flyttet inn og brukt som heller i kirkegulvet. På Gotland finnes det en del slike.

 

Mannen med ljåen på gravminnet til Johann Philipp von Walderdorff

Utsnitt av gravminnet til Johann Philipp von Walderdorff (1701-1768) i Trier domkirke. Walderdorff ligger selv og leser i forgrunnen (de fire pølsene til venstre er en del av hans parykk) med delvis hevet overkropp. Mannen med ljåen peker dramatisk på avdøde.

 

dødninghode, Certosa di San Martino i Napoli

Munkenes kirkegård i det tidligere klosteret Certosa di San Martino i Napoli.

 

Gravminnet til Thomas Gooding i Norwich Cathedral

Gravminnet til Thomas Gooding i Norwich Cathedral. Uten år (1600-tallet). Foto: Dr. Dr Eleanor Janega (goingmedievalblog.wordpress.com)

All you that do this place pass bye
Remember death for you must dye
As you are now then so was I
And as I am so that you be

 

dødninghode Skedsmo kirke

Kalkstensplate fra ca. 1630 tilhørende Skedsmo kirke. Den er 125 cm bred og i skrivende stund ikke tilgjengelig for publikum, som så mange andre kulturhistoriske skatter i Norge. Det er et gravminne over fogden Michel Christensen. En del av platen er dessverre murt inn som terskel i skipets gjenmurte sydportal.

Platen har beslagornamentikk og dødssymboler samt evangelistsymboler i hjørnene.

 

«Sad [?] ofver Follug Leen End og Nedre Romerige 1628 Blef os vor 1 Barn Maren i tillige 31 ia 1630 af Gud gived. . . . etter mig 13 octobris 1630 ryktis herfra til Himmerig 18 octobris Der ævig vi som her med taare tog afsched samlis i glædens skare»

 

 

Engel med hodeskalle

Engel med hodeskalle: Gravminnet til Gotthard Kerkring fra ca. 1705 i Marienkirche (aka St.-Marien-Kirche) i Lübeck.

 

Køge kirke

Gravminne (utydelig årstall) i Køge kirke.

 

Skjelett - gravminne i gulvet i Roma kyrka, Gotland

«Mig arma meniskia / har dödsens kropp.» Gravminne i gulvet i Roma kyrka.

 

 

 

 

Gravstøtte fra 1744 på Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1744 på Trinity Churchyard i New York. Hodeskallen med vinger er en motsats til tilsvarende engel med vinger, som var vanligere på disse gravstøttene. Se eksempler på siden om gravminner fra 1700-tallet.

 

Detalj av gravminne i Køge kirke. Årstallet er vanskelig å tyde, men det er enten 1633 eller 1635.

 

Køge kirke

Detalj av gravminne fra 1691 i Køge kirke.

 

Hodeskaller på gravminne i Marienkapelle i Würzburg.

Detalj av gravminne i Marienkapelle i Würzburg fra begynnelsen av 1700-tallet.

 

hodeskalle på gravminne

Detalj av gravminne i Lübeck domkirke. Anno MD (1500).

 

Gravminne fra 1500 i Lübeck domkirke. Se detalj ovenfor.

 

Kors med hodeskalle i Cefalù

Hodeskallenes tid er ikke helt forbi, som denne graven på kirkegården i Cefalù viser.

 

Gravminne (1641) i gulvet i Källunge kirke på Gotland.

 

 

Chiesa di Anna dei Lombardi i Napoli

Chiesa di Anna dei Lombardi i Napoli.

 

St. Bartholomew the Great i London

Detalj av gravminne i normannerkirken St. Bartholomew the Great i London.

 

 

dødningehode i grav i gulvet: San Pancrazio-kirken i Taormina

Detalj av marmorgrav fra 1697 i gulvet i San Pancrazio-kirken i Taormina på Sicilia.

 

Tomb, Chiesa di S Giuliano, Erice, Sicilia

Grav fra 1669 i Sankt Julian-kirken (Chiesa di S Giuliano) i Erice på Sicilia. Kirken er opprinnelig fra 1075 og ble bygget på kommando fra Roger II – Sicilias første konge. Normannerne – opprinnelig norsk-danske vikinger – hersket på Sicilia fra 1091.

 

 

Tomb in the Church of San Pancrazio, Taormina.

Grav i gulvet i Chiesa di San Pancrazio (Taormina på Sicilia).

"Pregate per me povero peccatore" (Pray for me poor sinner)

 

 

San Giorgio dei Genovesi i Palermo er dekket av marmorgravminner fra det 16. til det 18. århundre. Dette er fra 1658. Innfelt og farget marmor ble etter hvert et viktig element i den sicilianske barokken. På 1600-tallet kom hodeskallene inn for fullt blant de visuelle elementene. Kirken ble bygget i 1576-1591 av arkitekten Giorgio di Faccio for søkkrike kjøpmenn og bankfolk fra Genova, som åpenbart ønsket å vise frem sin velstand og posisjon.

 

hodeskalle i gulvet - La Magione, Palermo

Hodeskalle i normannerkirken La Magione (også kalt Basilica della Santissima Trinità etc.) i Palermo.

 

Dødninghode, hodeskalle, dødningskalle eller skjeletthode?

  • Dødninghode (og dødningskalle) brukes som oftest om en visuell fremstilling av en hodeskalle.
  • Hodeskalle kan være et kranium av et menneske eller et dyr.
  • Skjeletthode ser mest ut til å være i bruk i kommersielle sammenhenger
  • Dödskalle er det svenske ordet for dødninghode. Wikipedias definisjon lyder slik: «Dödskallen är en symbol bestående av ett kranium, oftast ett mänskligt. Det vanligaste sättet att använda dödskallen är som en symbol för död eller dödlighet. Dödskallen är en av de ting som ingår i en "carput mortuum" som används inom frimureriet.»
  • Kranium er det anatomiske uttrykket.

 

Til toppen av siden