Rollag stavkirke

Rollag stavkirke (Numedal)

Rollag stavkirke i Numedal er fortsatt soknekirke for menigheten. Dateringen er høyst usikker, ifølge Leif Anker (De norske stavkirkene), men midten av 1200-tallet er sannsynlig.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Interiør: Rollag stavkirke.

Interiør, Rollag stavkirke i Numedal.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Rollag stavkirke (interiør)

Interiør: Rollag stavkirke.

Foto: Per-Erik Skramstad © Amatorfotografen.no

 

 

Detalj av veggdekorasjon. Rollag stavkirke.

Foto: Per-Erik Skramstad © Amatorfotografen.no

 

 

Krusifiks, Rollag stavkirke

Sengotisk krusifiks fra Nord-Tyskland. Siste halvdel av 1400-tallet.

 

 

Interiør: Rollag stavkirke

Interiør.

Foto: Per-Erik Skramstad © Amatorfotografen.no

 

 

Svært gammel gravstein (?) ved Rollag stavkirke. Stenkors, h. 110 cm, br. 80 cm, oppsatt på en liten haug rett ut for nordre vinge. Korset ble funnet ved reparasjonene i 1930 og satt opp på nåværende sted hvor 4 prester som hadde vært bisatt i kjelleren, ble begravet (iflg. lærer Bjørnsrud). Samtidig ble funnet fragment av lignende kors som ble satt opp ved kirkegårdsmuren. (Les mer på Norgeskirker.no)