Gravminner i Norge

Gravstøtte med Kristus-figur på kirkegården ved Heddal stavkirke.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland

 

Gravminne i syrefast stål (fra Gjenskinn gravminne). Illustrasjonsfoto tatt på Kviteseid gamle kirkegård.
(Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no)

Les mer om Gjenskinn gravminne her

 

Gravminne Gamlebyen: Anders Lavrisen, død 28 desember 1627

Detalj av gravminne fra 1627 i Gamlebyen i Oslo. «Her ligger begrafvit erlig wis och welforstandige Mand Anders Lavrisen … som døde paa Töyen den Z8 Decembris anno 16Z7»

 

Gravminne Gamlebyen Oslo: Magdalena Frans-daatter

Detalj av gravminne fra 1500-tallet (ca. 1580?) i Gamlebyen i Oslo. «Anno 158? … døde erlig kysk oc gvdfrøctig Quinde Magdalena Frans-daatter …»

 

 

Gravminne av smijern i Skedsmo kirke.

«Fra omkring år 1600 har gravkorset av smedejern været ret almindeligt som folkeligt gravmonument i visse egne af både Tyskland og Sverige. Ganske naturligt. Jernet var der et hjemligt produkt, hvis udvinding var selve tilværelsens økonomiske grundlag for store dele af befolkningen, ligesom smedehåndværket selvfølgelig også der havde både mange og dygtige udøvere.»
Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern

 

 

Gravminne på Vår Frelsers gravlund (Gamle Aker) i Oslo med nisje og statuett som viser Santa Maria de Begoña. Norge har ikke hatt noen stor tradisjon for slike spesielle gravminner, men vi ser en endring nå. Spesialdesignede gravminner i for eksempel glass og rustfritt stål blir vanligere og vanligere. Tiden synes å være moden for å la folk velge noe som skiller seg fra de gammeldagse, upersonlige gravminnene.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Peststøtten fra 1654

Den såkalte Peststøtten (på sommeråpne Krist kirkegård) er Oslos eldste gravminne og også Oslo bys eldste offentlige monument. Støtten ble satt opp i 1654 i forbindelse med innvielsen av kirkegården. Pesten i 1654 var den siste utløper av svartedauden.

 

 

Gravminne fra Fana kirkegård i Bergen

Mosegrodd gravminne fra Fana kirkegård i Bergen.

Foto: Turid Uldal, Gjenskinn gravminne

 

Gravminne / gravstein med foto

Gravminne med foto ses nå oftere og oftere også i Norge. I sydlige land, som for eksempel Italia, har foto vært vanlig i lang tid.

Her kan du se flere eksempler

Minnelunder

Mange ønsker ikke å ha eget gravsted. Da er minnelund et godt alternativ. De finnes både i navnet og anonym versjon. På en navnet minnelund er det mulig å sette på en navneplate.

navnet minnelund

Minnelunden på Grefsen kirkegård (under installasjon).

Les mer om minnelunder her!

Trykkfeil på gravminner

Det er heldigvis sjelden man ser trykkfeil på gravminner. På gravplassforeningens hjemmeside Gravplasskultur.no kan du imidlertid lese om en sak der bror til avdøde klaget på hvordan fornavnet var skrevet (det sto Brynjulf, mens broren viste til Folkeregisteret som hadde Brynjulv med v til sist). Broren ba festeren om å rette feilen, men hun var innstilt på at det skulle stå Brynjulf, slik avdøde alltid hadde skrevet navnet sitt selv mens han levde. Broren sendte en klage til bispedømmerådet via kirkelig fellesråd og viste til at fellesrådet i sin tid hadde akseptert navnet Brynjulf i forbindelse med behandling av søknad om oppsetting av gravminnet. Broren viste til bestemmelsen om at navnet som settes på gravminnet skal være identisk med den som er gravlagt i graven, jf. gravferdslovens forskrift § 21. Bispedømmerådet avviste imidlertid klagen fordi man mente at dette var et forhold som måtte avklares internt i familien og var kirkegårdsforvaltningen uvedkommende.

 

På dette gravminnet på Fet kirkegård er ikke bare etternavnet hugget feil, feilen er videreført i malingen også.

 

 

Gravminner i støpejern på Skedsmo gravlund.

 

 

Gravminne i støpejern på gravlunden ved Eidsborg stavkirke. Sommerfuglen river seg løs fra kokongen – sjelen forlater legemet.

 

 

Gravminne i smijernEnebakk gravlund.

 

 

gravmæle av tre, Reinli stavkirke

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

Noen eldre gravmæler av tre er oppbevart i Reinli stavkirke. På bildet her ser du en detalj av et gravmæle som består av en planke med tilskåret rund bekroning og fem utskytende knotter (synes ikke på dette bildet), som er slått med passer.

Innskriften lyder: HER VNDER/HWILR DET/SALIG/BAREN/ EHS/ 1785. Ifølge Norgeskirker.no, er målene: H. 92 cm, br. 22 cm, dybde 2 cm.

 

Originalt gravminne på Vår Frelsers gravlund i Oslo sentrum: Én etasje til hver. Separate navneplater.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Gravstøtte jomfru Enebakk

Det er vel tvilsomt om noen vil tituleres som ‘jomfru’ i våre dager. Foto: Per-Erik Skramstad

Se flere norske gravstøtter med obskure titler her

 

 

 

varmjomfru

Varmjomfru søkes. Fra en stillingsannonse i Aftenposten 1916.

 

 

 

 

Til toppen av siden

 

Gravminner og kirkegårder over hele verden

Napoli
Napoli