Gravminner av smijern

 

«Fra omkring år 1600 har gravkorset av smedejern været ret almindeligt som folkeligt gravmonument i visse egne af både Tyskland og Sverige. Ganske naturligt. Jernet var der et hjemligt produkt, hvis udvinding var selve tilværelsens økonomiske grundlag for store dele af befolkningen, ligesom smedehåndværket selvfølgelig også der havde både mange og dygtige udøvere.»
Aage Jørgensen: Danske gravminder af smedejern

 

Smijernskors på Lørenskog kirkegård

Gravminne (1697) av smijern på Enebakk kirkegård

Smijernskors (1664–1667) i Skedsmo kirke

Smijernskors (1707) på Løken gamle kirkegård

 

 

Smijernskors på Lørenskog kirkegård

Smijernskors fra 1690 på Lørenskog kirkegård. I bakgrunnen ser du Lørenskog kirke, som er fra middelalderen.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

På Lørenskog kirkegård står det et interessant gravminne i smijern fra 1690. Jernkorset er til minne om bygdelensmannen Eskel Eriksøn Hover, også omtalt som Eskil Eriksen (ca. 1635–1690) på Søndre Hauger. Eskil var en velstående mann som eide så vel Søndre Hauger som en del av Nordre Hauger, Bårli og et par utenbygds gårder. Eskil skal ha laget smijernskorset selv, enten til sin egen fremtidige grav eller så var gravminnet tiltenkt en annen. Inskripsjonen lyder: «Her under hviler den salig man Eskel Eriksøn Hover som døe den 31. januari». Eskel Eriksøn Hover var eier og bruker av Søndre Hauger i Lørenskog. Ifølge en kilde i Lørenskog Historielag, var han født på gården Mellom Berger i Aurskog og var gift med datteren på Søndre Hauger, Kjersti Gjestdatter. Nettstedet Norges kirker beskriver gravminnet slik: «Smijernskors festet med klo over en stensylinder. Vridd stang. 2 tverrarmer med vridd ring om krysset. Fløy med årstall 1690. På den største arm innskrift med versaler: «Her under hviler den salig man Eskel Eriksøn Hover som døe den 31. januari.» H. ca. 270 cm»

Omtrent 150 år før dette gravminnet ble laget, anbefalte presten Peder Palladius følgende: «Udvælg dit Lejested heller i Dag end i Morgen, efterdi at vi haver ingen Brev paa vort Liv.» (Peder Palladius: Visitatsbogen (1543)) I denne boken gir han også kirkene i sognet han ledet, instrukser om hvordan de skulle skjøtte gravlundene.

 

 

På den bevegelige «vimpelen» av gravminnet (kalles fløy) står årstallet 1690, som enten viser til året jernkorset ble laget eller året Eskel Eriksøn Hover døde. Siden det regnes som sikkert at det er Eskel Eriksøn Hover selv som har laget gravminnet, er det etter min mening sannsynlig at han laget det ferdig i 1690 og døde 31. januar 1691.

 

 

«Her under hviler den salig man Eskel Eriksøn Hover som døe den 31. januari.»

 

Til toppen av siden

 

 

Gravminne (1697) av smijern på Enebakk kirkegård

Dette smijernsgravminnet står på familien Jølsens gravsted og er over «Anne Jørnsdatter Anno 1697»; spiralvridd stang med ornamenter. Ring i krysset. Øverst årstall 1697 og initialer I.T. Nytt skilt med prikket innskrift over Holm Jølsen, d. 1906. På samme gravsted en granittplate over Ragnhild Jølsen. Kilde: Norgeskirker.no

 

 

Smijernsgravminne (1697) over Anne Jørnsdatter på Enebakk kirkegård.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Detalj av den spiralvridde stangen med ornamenter.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

Til toppen av siden

 

Smijernskors (1664–1667) i Skedsmo kirke

smijernskors i Skedsmo kirke

Nærbilde av smijernskorset (1664–1667) som oppbevares i Skedsmo kirke.

 

Til toppen av siden

 

Smijernskors (1707) på Løken gamle kirkegård

To smijernskors som oppbevares på Løken gamle kirkegård. Korset til høyre har årstallet 1707.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Detalj av smijernskors som oppbevares på Løken gamle kirkegård.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

 

Detalj av smijernskors som oppbevares på Løken gamle kirkegård.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

Til toppen av siden

 

Litteratur

Aage Jørgensen: Danske gravminder av smedejern (1951). Rikt illustrert.