Lomen stavkirke

Alle foto om ikke annet er anført: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

Lomen stavkirke

Lomen stavkirke ligger meget vakkert til.

 

Smijernsbeslag på Lomen stavkirke.

 

 

Andreaskors.

 

Lomen stavkirke med Slidrefjorden i bakgrunnen. Den gamle svalgangen er innlemmet i skipet.

 

 

Lomen stavkirke.

 

 

 

 

Alfabetisk billedgjennomgang av Norges stavkirker (Riksantikvaren)