Kirker på Gotland

Grötlingbo kyrka (Sankt Lukas kyrka, Gotland)

Triumfkrusifikset i Grötlingbo kirke.

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

 

Døpefonten er laget av Sighraf på slutten av 1100-tallet. Relieffene viser fremstillinger av Jesu fødsel og barndom, Maria bebudelse, møtet mellom Maria og Elisabeth, de hellige tre konger, barnemordene i Betlehem og flukten til Egypt.

 

 

Altertavlen fra 1669.

 

 

Takmaleri, Grötlingbo.

Takmaleri.

 

 

Takmaleri i Grötlingbo kirke

Utsnitt av de restaurerte takmaleriene i Grötlingbo kirke.

 

 

gravminne, Grötlingbo

Gravminne i kirkegulvet. Anno 1660.

 

 

Graven til Asger Jorn på kirkegården ved Grötlingbo kirke (Sankt Lukas kyrka). Asger Jorn besøkte Gotland kun to ganger, men var meget fascinert av relieffene i Grötlingbo kirke og ble etter eget ønske begravet på Grötlingbo gravlund. Skulpturen er laget av en av hans sønner og er åpenbart inspirert av farens ekspresjonistiske bilder.

 

 

 

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.