Kirker på Gotland

Grötlingbo kyrka (Sankt Lukas kyrka, Gotland)

Triumfkrusifikset i Grötlingbo kirke.

Se flere krusifikser på Gotland her!

 

 

Døpefonten er laget av Sighraf på slutten av 1100-tallet. Relieffene viser fremstillinger av Jesu fødsel og barndom, Maria bebudelse, møtet mellom Maria og Elisabeth, de hellige tre konger, barnemordene i Betlehem og flukten til Egypt.

 

 

Altertavlen fra 1669.

 

 

Takmaleri, Grötlingbo.

Takmaleri.

 

 

Takmaleri i Grötlingbo kirke

Utsnitt av de restaurerte takmaleriene i Grötlingbo kirke.

 

 

gravminne, Grötlingbo

Gravminne i kirkegulvet. Anno 1660.

Her finner du bilder av mange andre gravminner fra 1600-tallet

Her finner du bilder av gravminner fra 1700-tallet

Her finner du bilder av gravminner med hodeskallemotiv

 

Graven til Asger Jorn på kirkegården ved Grötlingbo kirke (Sankt Lukas kyrka). Asger Jorn besøkte Gotland kun to ganger, men var meget fascinert av relieffene i Grötlingbo kirke og ble etter eget ønske begravet på Grötlingbo gravlund. Skulpturen er laget av en av hans sønner og er åpenbart inspirert av farens ekspresjonistiske bilder.

 

 

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Fole kyrka Fide kyrka Garde kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lye kyrka Öja kyrka Roma Sundre kyrka & kastal Vamlingbo kyrka Sankta Karins kirkeruin