Kirker på Gotland

Klinte kirke (Gotland)

Klinte kirke ligger ca. 33 kilometer sør for Visby. Kirken ble bygget i to perioder. Tårnets nedre del er eldst (bygget i første halvdel av 1200-tallet). Merk de romanske portalene. Skipet og koret ble bygget samtidig ca. 1300. Ved den anledning ble tårnet forhøyet.

Korportalen, som du ser på bildet over, er rikt utsmykket.

 

Prekestolen stammer fra slutten av 1600-tallet.

 

Koret og skipet ble bygget omtrent år 1300.

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

→ Sakramentskap

 

 

Krusifiks

Ringkors: Krusifikset i triumfbuen stammer fra 1400-tallet. Det er laget på Gotland. Bildene i sirkelen med motiver fra Bibelen ble opprinnelig malt på middelalderen, men malt over ca. 1700.

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

Kalkmalerier

Takdekorasjoner (ca. 1300) i henholdsvis skipet og koret.

 

Kalkmaleri (ca. 1300) i skipet.

 

Kalkmalerier (ca. 1300) i skipet og i koret.

 

Kalkmaleri (ca. 1300) i skipet.

 

Kalkmaleri i koret.

 

Ornamentene ble malt ca. 1300 – figurene noen år senere. Kristus som verdensdommer, mandorla, ornamenter, innvielseskors.

 

Kristus som verdensdommer

Kalkmaleri i koret. Kristus som verdensdommer.

 

Ornamentene ble malt ca. 1300 – figurene noen år senere. Nederst bevitner to engler Marias kroning.

 

Mandorla og innvielseskors på kalkmaleri i korets tak.

 

 

 

Portaler

Tårnportalene

Tårnportalen Klinte kirke

Tårnportalen på sørsiden. Romansk stil, laget på den andre halvdelen av 1200-tallet. Dette er alt som er bevart av den opprinnelige kirken, som svenskene kaller kärnkyrkan.

 

Korportal

Den rikt utsmykkede korportalen på sørveggen.

 

Kapitelfrise på korportalen.

 

Kapitelfrise på korportalen.

 

Korportalen på sørveggen.

 

Detalj av korportalen på sørveggen.

Døpefonten fra 1667

Døpefonten er etterreformatorisk. Den ble laget av Henrik Hansson Schotte i 1667.

Gravminner

Epitaf fra 1622 til minne om Catharina Petrei.

 

Gravminner

Gravminner.

 

Gravhelle med runeskrift.

 

Gravminne fra 1596.

 

 

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen viser nattverden. Gert van Eghen laget denne i 1643. Hovedmotivet i lav relieff er nattverden. På hver sin side står skulpturer av Moses og døperen Johannes.

 

Nærbilde av alteroppsatsen.

Glassmalerier

Kun noen få glassmalerier er bevart, og de er små. De tilskrives en glassmester som var aktiv i Alskog ca. 1300. Blant motivene finner vi Kristus som smertemannen, kong David, Kain etc.

 

Faksimile fra Johnny Roosval og Marshall Lagerquist i Sveriges kyrkor, Gotland, Hejde setting (1942)

Diverse

Gammel bunnstein for døpefont.

 

Votivskipet i Klinte kyrka

Votivskipet ble laget ca. 1800-1814.

 

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan