Kirker på Gotland

Öja kyrka (Gotland)

Öja kyrka på Storsudret er en av Gotlands mest kjente middelalderkirker. I nærheten finnes også ruinene av et forsvarsverk fra middelalderen (kastal).

Byggingen av den nåværende Öja kyrka startet på 1200-tallet, men tårnet sto først ferdig ca 1370. Man har funnet spor av to tidligere kirker i området.

Krusifikset

Krusifikset i Öja kirke er et av de mest berømte kunstverk på Gotland. Ringkorset er plassert i "triumfbuen" mellom koret og skipet, hvor det også opprinnelig var plassert.

Man vet ikke om krusifikset ble laget på Gotland eller om det er importert fra Tyskland eller Frankrike. Det har særtrekk som peker i retning av import.

Krusifikset er et såkalt korbuekrusifiks, noe som vil si at det ble hengt opp i korbuen (bueåpningen mellom skipet og koret) eller plassert på en tverrliggende bjelke som gikk tvers over koråpningen.

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland:

 • Alva
 • Ardre
 • Barlingbo
 • Burs
 • Bäl
 • Eskelhem
 • Etelhem
 • Fide
 • Fröjel
 • Halla
 • Hamra
 • Hejnum
 • Klinte
 • Lau
 • Lokrume
 • När
 • Rone
 • Rute
 • Sanda
 • Sundre
 • Stånga
 • Öja

 

 

 

Öjamadonnaen (sent 1200-tall) står nå i Gotlands Museum i Visby. Madonnaen som står i selve kirken, er en kopi laget av Bertil Nyström.

Melketyven

Tjuvmjölkerskan, ôja kyrka

Horror anno middelaldren: En ku melkes av en hare mens den blir holdt av to djevler. En kvinne kjerner melken til smør, godt hjulpet av to djevler. Kvinnen får sin velfortjente straff og kastes inn i sluket til en drage. En liknende fremstilling finnes i Linde kyrka på Gotland.

Alle middelalderske bildefremstillinger av motivet melketyven på Gotland er al secco-kalkmalerier som ble laget på 1400-tallet (Johannes Daun: Tjuvmjölkerskan - folktro i medeltida kalkmåleri i Gotländsk Arkiv 2010).

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»

 • Bäl
 • Endre
 • Ganthem
 • Norrlanda
 • Näs
 • Sanda
 • Silte
 • Öja
 • Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt.

 

 

Halshugging

Ukjent kvinne som blir halshugd. Teksten på latin lyder: "O Pater in caelis me tecum pascere velis." (Ubekreftet oversettelse: Vær min hyrde, å Far i himmelen.)

Les mer om henrettelser i middelalderen og tidlig nytid her

Gravminner i gulvet

Gravminne fra 1704 i Öja kyrka på Gotland

Gravminne i gulvet (1704).

Pasjonsfrisen

Detalj av pasjonfrisen i Öja kirke (1400-tallet).

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

 

 

Den opprinnelige døpefonten

døpefont i Öja kirke

Døpefont (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby. Døpefonten tilskrives stenhuggeren Byzantios.

Døpefonter laget på Gotland var en stor eksportvare. De fleste ble solgt til det svenske fastlandet, Danmark og Nord-Tyskland, men noen også også til Norge, Estland, Litauen og Finland.

 

 

døpefont öja kyrka

Detalj av døpefonten.

Den «nye» døpefonten

døpefonten i sandsten

Den «nye» døpefonten i sandsten er fra 1600-tallet. Det er denne som nå står i kirken.

Tårnet

Det mektige tårnet er laget av steinhuggeren "Egypticus".

Diverse

demon på portal, Öja kyrka

Demon på portal i Öja kirke.

 

 • Kirken ble restauret i 1938-39 (synliggjorde kalkmaleriene), 1984-86 og 1988-89.

 

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Fole kyrka Fide kyrka Garde kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lye kyrka Öja kyrka Roma Sundre kyrka & kastal Vamlingbo kyrka Sankta Karins kirkeruin

 

 

 

Til toppen av siden