Gravminner fra 1300-tallet

Gravstein (1312) for Katharina Strobuk, St. Annen-Museum Lübeck

Gravstein (1312) for Katharina Strobuk. Opprinnelig i Katharinakirken i Lübeck, nå i St. Annen-Museum i Lübeck. Kalkstein fra Gotland.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet

 

 

Gravstein (1332) for Adelheid von Schepenstede, St. Annen-Museum i Lübeck

Gravstein (1332) for Adelheid von Schepenstede. Opprinnelig i Katharinakirken i Lübeck, nå i St. Annen-Museum i Lübeck. Kalkstein fra Gotland.

 

Runestein fra 1300-tallet. Gravminne.

«Her ligger Gairvald i Bjärs og hans hustru.»

Detalj av runesten fra 1300-tallet. Runesteinen står utenfor Västerhejde kirke på Gotland.

 

Gravplate i Ekeby kirke, Gotland

Gravminnet med det forseggjorte livstreet er fra 1316. Her er «Olof från Ekeby» begravet. Ekeby kirke på Gotland.

 

Gravminne i gulvet - Lojsta kirke, Gotland

Gravminnet til «den fromme Botlef domare och Buthedis» i Lojsta kirke på Gotland. 1340-tallet.

 

 

Norrlanda kirke: Gravminne med tekst i runeskrift fra 1300-tallet

«Jakob och Rodlikn läto göra denna sten efter Aldvid, sin son.» Gravminne i Norrlanda kirke på Gotland med tekst i runeskrift fra 1300-tallet.

 

Gravhelle med runer i Vallstena kirke

Runer på gravminne (ca. 1326) i Vallstena kirke på Gotland. Utenfor bildet går det en bord med skrift på latin, se neste bilde.

 

Runeinnskrift i Vallstena kyrka

Runer på gravminne i gulvet. Gravplaten er fra ca. 1326.

Til høyre på bildet ser du litt av den latinske teksten som er skrevet ytterst langs kanten: «Herrens år 1326 dogo Audlaiv och Botlikn i Norrgarde och dotter till Sigfried. Deras själar må vila i frid.»

Kilde: Gotlands runinskrifter 3: Vallstena socken. G231-G237. Forfatter: Helmer Gustavson. Riksantikvarieämbetet. (PDF via Arild-hauge.com)

 

Faksimile fra informasjonen om runeinnskrifter i Vallstena i Carl Säve: Gutniska urkunder, Stockholm 1859

 

Gravhelle med runer i Vallstena kirke

Gravhelle med runer i gulvet på Vallstena kirke. På latin forteller innskriften skrevet med majuskelskrift om en prest som døde i 1350.

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet