Gravminner fra 1300-tallet

Gravminnet med det forseggjorte livstreet er fra 1316. Her er «Olof från Ekeby» begravet. Ekeby kirke på Gotland.

 

Gravminne i gulvet - Lojsta kirke, Gotland

Gravminnet til «den fromme Botlef domare och Buthedis» i Lojsta kirke på Gotland. 1340-tallet.