Kirker på Gotland

Burs kirke (Gotland)

Burs kirke (Gotland)

Burs kirke ligger sørøst på Gotland, omtrent 51 kilometer fra Visby. Kirken er en såkalt kløvsadelkirke. Eldst er det lille skipet, som ble bygget på begynnelsen av 1200-tallet. På midten av 1200-tallet kom det store tårnet, og omtrent hundre år senere ble det opprinnelige koret revet og erstattet med det vi ser i dag. Koret har en vakker gotisk portal (se nedenfor).

 

Burs kirke - interiør

Kirkerommet er så å si fritt for kalkmalerier, men i tårnet sees den døende dragen i det den må gi tapt for St. Georg (som ikke synes). Prekestolen fra 1756 er laget av Johan Dunderhake etter forbilde av domkirken i Visby.

 

 

→ Krusifiks

→ Kalkmalerier

→ Portaler

→ Døpefonten

→ Gravminner

→ Alteroppsatsen

→ Glassmalerier

→ Merkelig benk av kalkstein

→ Merkelig bilde av Jesu liv

 

Krusifiks

Krusifikset i Burs kirke stammer fra slutten av 1200-tallet, ifølge Lagerlöf (forfatterne av Änglar och drakar skriver 1300-tallet). Det er laget av eik og er et såkalt ringkors, som det finnes mange av på Gotland.

 

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland: Alva, Ardre, Barlingbo, Björke (men korset som henger i triumfbuen er uten ring), Burs, Bäl, Eskelhem, Etelhem, Fide, Fröjel, Halla, Hamra, Hejnum, Klinte (med malte bibelmotiver på treplatene i ringkorset), Lau, Lokrume, När, Rone, Rute, Sanda, Sundre, Stånga , Öja

 

 

 

Krusifiksets bakside.

Kalkmalerier

Kalkmaleri Burs kirke: dragen som drepes av den hellige Georg

Kun dragen som drepes av den hellige Georg er bevart av kirkens kalkmalerier.

Se flere kalkmalerier her

Les om de 14 nødhjelperne her

 

Portaler

Korets gotiske portal

Korets gotiske portal fra midten av 1300-tallet.

 

Rikt utsmykket: Den gotiske portalen fra 1300-tallet.

 

Den velsignende Kristus (pantokrator) i vimpergen.

 

De fem uforstandige brudepikene (jomfruene).

 

De fem kloke brudepikene (jomfruene).

 

Liknelsen i Matteusevangeliet om de fem kloke og fem uforstandige brudepikene (jomfruene)

Da skal himmelriket være likt ti brudepiker som tok lampene sine og gikk ut for å møte brudgommen. Fem av dem var uforstandige, og fem var kloke. For de uforstandige tok med seg lampene sine, men ikke olje. De kloke tok med olje på kannene sine sammen med lampene. Da det trakk ut før brudgommen kom, ble de søvnige og sovnet alle sammen. Men ved midnatt lød et rop: "Brudgommen kommer! Gå og møt ham!" Da våknet alle brudepikene og gjorde lampene sine i stand. Men de uforstandige sa til de kloke: "La oss få litt av oljen deres, for lampene våre slokner." "Nei," svarte de kloke, "det blir ikke nok både til oss og dere; gå heller til kjøpmannen og kjøp selv!" Mens de var borte for å kjøpe, kom brudgommen, og de som var ferdige, gikk sammen med ham inn til bryllupet; og døren ble stengt. Senere kom de andre brudepikene og sa: "Herre, herre, lukk opp for oss!" Men han svarte: "Sannelig, jeg sier dere: Jeg kjenner dere ikke." Våk derfor, for dere vet ikke dagen eller timen.
(Matt 25,1-13, 1978/85-utgaven.)

 

Den romanske portalen

romansk portal Burs kyrka

Romansk portal på skipets sørside.

Døpefonten

Døpefonten av sandstein ble kjøpt i 1683.

Gravminner

I gulvet finnes det et gravminne fra 1380 med et innskriftsbånd av messing. I svensk oversettelse lyder den latinske teksten: «Herrens år 1380 dog kaniken i Lund och Linköping Herr Johannes, prost i Stånga, bed för honom.»

 

Alterskapet

Alterskap Burs kirke, 1400-tallet, muligens fra Lübeck

Det praktfulle alterskapet fra 1400-tallet stammer muligens fra Lübeck.

Predellaen som alterskapet står på, viser – i likhet med kapitelbåndene på den gotiske portalen – de fem uforstandige og de fem kloke brudepikene (jomfruene).

 

 

de fem uforstandige og de fem kloke brudepikene

 

de fem uforstandige og de fem kloke brudepikene

Glassmalerier

I koret finnes tre glassmalerier av den såkalte Lyemesteren. De ble laget på 1300-tallet.

 

Merkelig benk av kalkstein

Ved korets sørvegg står en merkelig benk av kalkstein. Den er laget av den samme steinmester som hugget korportalen. På den nærmeste sideveggen sees Maria og Elisabet.

Noen dager senere dro Maria av sted og skyndte seg opp i fjellbygdene, til den byen i Juda hvor Sakarja bodde. Der gikk hun inn til Elisabet og hilste på henne. Da Elisabet hørte Marias hilsen, sparket barnet i magen hennes. Hun ble fylt av Den hellige ånd og ropte høyt: «Velsignet er du blant kvinner, og velsignet er frukten i ditt morsliv. Men hvordan kan det skje at min Herres mor kommer til meg? For da lyden av din hilsen nådde øret mitt, sparket barnet i magen min av fryd. Og salig er hun som trodde, for det som Herren har sagt henne, skal gå i oppfyllelse.» Da sa Maria: «Min sjel opphøyer Herren, og min ånd fryder seg i Gud, min frelser. For han har sett til sin tjenestekvinne i hennes fattigdom. Og se, fra nå av skal alle slekter prise meg salig, for store ting har han gjort mot meg, han, den mektige; hellig er hans navn.» […] Maria ble hos Elisabet i omkring tre måneder. Så vendte hun hjem. (Lukas 1,39-56).

 

 

Bebudelsen

Bebudelsen.

 

Maria bebudelse: Da det led på den sjette måneden, ble engelen Gabriel sendt fra Gud til en by i Galilea som hette Nasaret, til en jomfru som var trolovet med Josef, en mann av Davids ætt; hennes navn var Maria. Engelen kom inn til henne og sa: «Vær hilset, du som har fått nåde! Herren er med deg!» Hun ble forskrekket over engelens ord og undret seg på hva denne hilsen skulle bety. Men engelen sa til henne: «Frykt ikke, Maria! For du har funnet nåde hos Gud. Du skal bli med barn og få en sønn, og du skal gi ham navnet Jesus. Han skal være stor og kalles Den Høyestes Sønn. Herren Gud skal gi ham hans far Davids trone, og han skal være konge over Jakobs ætt til evig tid; det skal ikke være ende på hans kongedømme.» Maria sa til engelen: «Hvordan skal dette gå til når jeg ikke har vært sammen med noen mann?» Engelen svarte: «Den Hellige Ånd skal komme over deg, og Den Høyestes kraft skal overskygge deg. Derfor skal også barnet som blir født, være hellig og kalles Guds Sønn. Og hør: Din slektning Elisabet venter en sønn, hun også, på sine gamle dager. Det ble sagt at hun ikke kunne få barn, men nå er hun alt i sin sjette måned. For ingen ting er umulig for Gud.» Da sa Maria: «Jeg er Herrens tjenerinne. La det skje med meg som du har sagt.» Så forlot engelen henne. (Lukas 1,26-38)

 

Merkelig bilde som illustrerer Jesu liv og lidelseshistorie

Burs kirke: Glassmaleri i ramme

Glassmaleri i ramme: En fremstilling av Jesu liv på glass henger på korets nordvegg. Den ble laget på 1500-tallet, ifølge Änglar och drakar.

Takdekorasjoner

Takmaleri Burs kirke

Kristus-bildene i taket ble malt i 1706 av Christian Lorenz Numens. De røde og grønne akantusrankene ble malt av Carl Wilhelm Pettersson og Johan Adolf Svensson i 1923-25. Da ble også Kristus-bildene plassert i taket.

 

(Besøkt 25.7.2019)

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

Til toppen av siden