Kirker på Gotland

Gunnfjauns kapell

Gunnfjauns kapell (Gunfiauns kapell), Gotland

Gunnfjauns kapell (Gunfiauns kapell) ligger tre kilometer sør for Ardre kirke.

Man tror at kapellet aldri har fungert som soknekirke. Mer sannsynlig er det at det har fungert som gudstjenestelokale ved en middelaldersk markedsplass i nærheten.

Navnet har det fått fordi sagnet forteller at kapellet ble oppført til minne om Gunnfjaun, sønn av Hafder og barnebarn til Tjelvar. Dette fester man ingen lit til. Snarere mener man at kapellet er oppført på midten av 1300-tallet.

Kirkeruiner på Gotland: Bara ruin (Bara Ödekyrka), Gunfjauns kapell

 

Gunnfjauns kapell (Gunfiauns kapell), Gotland

Gunnfjauns kapell ble restaurert/rekonstruert i 1948. Altersteinen fra middelalderen ligger på hovedalterets plass.

 

Gunnfjauns kapell (Gunfiauns kapell), Gotland

 

Gunnfjauns kapell (Gunfiauns kapell), Gotland

 

Gunnfjauns kapell (Gunfiauns kapell), Gotland

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan