Gravminner fra 1200-tallet

 

«Sigtryggs(?) arvingar läto göra stenen över Audvald(?), sin broder, som dog i Finland…»

Detalj av runesten i Rute kirke på Gotland. Når det gjelder det eiendommelige korset og mulig datering, skriver Thorgunn Snædal i Gotlands runinskrifter 3 Rute socken G 319 – G 326:

«Hällen har konsthistoriskt daterats till 1200-talet. Korsformen har inga paralleller i det gotländska gravstensmaterialet. Märkligt nog förekommer denna korsform och korsformen pâ gravhällen G 322 på ett par engelska gravhällar från 1100-talet i Bakewell kyrka i Peak district, ett par mil söder om Sheffield. Något samband borde det finnas mellan dessa och hällarna i Rute.»

Se bilder av runestener her

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet