Gravminner fra 1200-tallet

«Sigtryggs(?) arvingar läto göra stenen över Audvald(?), sin broder, som dog i Finland…»

Detalj av runesten i Rute kirke på Gotland. Når det gjelder det eiendommelige korset og mulig datering, skriver Thorgunn Snædal i Gotlands runinskrifter 3 Rute socken G 319 – G 326:

«Hällen har konsthistoriskt daterats till 1200-talet. Korsformen har inga paralleller i det gotländska gravstensmaterialet. Märkligt nog förekommer denna korsform och korsformen pâ gravhällen G 322 på ett par engelska gravhällar från 1100-talet i Bakewell kyrka i Peak district, ett par mil söder om Sheffield. Något samband borde det finnas mellan dessa och hällarna i Rute.»

Se bilder av runestener her

 

Fragmentarisk gravhelle av rød kalksten med runinskrift (1200-tallet). Fra Näs kirke på Gotland.

 

Den såkalte Hardingsstenen med Guds lamm. Slutten av 1200-tallet. Vall kirke på Gotland. Restaurert, se tegning nedenfor.

 

Hardingsstenens latinske innskrift i svensk oversettelse: «Här Harding, kallad Petrus, l¨mnad åt dig gravhäll. Han var en klippa för sit folk med sitt sinnes ståndaktighet. Jag bedre Kristus, att det förfärliga dödsriket ej må skada honom i graven. Amen.»

Harding var bøndenes leder i striden mot Visby i 1288.

 

 

Gravhelle fra 1200-tallet i Sproge kirke på Gotland.

 

Gravhelle fra 1200-tallet i Sproge kirke på Gotland. «Rudvid pa Burg lät göra stenen over sin fader Botulv på Burg. Gud väre nådig alla deras själar, som vila här under. Bedjen Pater noster alla de som …» (G67)

 

Gravminner med dødningehoder Gravminner 1000-tallet Gravminner 1100-tallet Gravminner 1200-tallet Gravminner 1300-tallet Gravminner 1400-tallet Gravminner 1500-tallet Gravminner 1600-tallet Gravminner 1700-tallet Gravminner 1800-tallet Istrehågan gravfelt Skipssetninger på Gotland