Middelalder på Gotland

Inntrykk fra Gotland

rauk, Gotland

Gotland er kjent for sine rauker.

Sankta Karins kirkeruin i Visby

Sankta Karins kirkeruin

Den fineste av alle kirkeruinene i Visby er Sankta Karins kirkeruin.

 

 

Sankta Karins kirkeruin i Visby

Sankta Karins kirkeruin ligger ved det store torget i Visby. Kirken tilhørte Sveriges første fransiskanerkloster, som ble grunnlagt i Visby i 1233. Munkene skaffet penger til klosterkirken gjennom tigging.

Opprinnelig besto kirken kun av ett skip. 1250 ble kirken påbygd, og utvidelser fortsatte til midten av 1300-tallet. Valdemar Atterdags erobring av Visby i 1361 kan være en av årsakene til at byggearbeidet stanset på denne tiden.

Mot århundrets slutt ble byggingen gjenopptatt. Det nåværende koret ble innviet av titulærbiskopen av Skopje (Scopia) i 1412. På 1400-tallet var kirken på sitt største.

Fransiskanerordenen ble grunnlagt av Frans av Assisi i 1209.

 

Se flere bilder fra Sankta Karins kirkeruin i Visby her!

 

Vindmølle på Gotland

Vindmølle på Gotland.

 

Hoburgen

Hoburgen sør på Gotland er et område med mange spennende klipper. Den kjente rauken Hoburgsgubben ligger her.

 

Rauke ved Hoburgen

Rauke ved Hoburgen.

 

Kattlunds på Gotland

Kattlunds gård i Grötlingbo har flere rester av hus fra middelalderen. Uthuset på bildet ble bygget på 1200-tallet og fungerte blant annet som stall, magasin etc. Bygget er 26 meter langt og 10 meter bredt. Den opprinnelige porten befinner seg midt på bygget.

Kattlunds inngår i Länsmuseet, som har åpent om sommeren.

Gotlands Museum

Bildesten, Gotland

Bildesten (400-600 e.Kr.) funnet ved Havor (Hablingbo). Stenen står i Gotlands Museum i Visby.

Her finner du hjemmesiden til Gotlands Museum!

 

 

runesten, Gotland

Runesten fra 1000-tallet. Funnet ved Sjonheims kyrka.

Gotlands Museum i Visby

"Rodvisl och Rodälv de läte resa stenarna efter (sina) tre söner. Denna efter Rodfos. Honom sveko valaker på utfärden. Gud hjälpe Rodfos själ. Gud svike dem som svek honom."

Hamra kyrka

Detalj av triumfkrusifikset i koråpningen i Hamra kirke, en av 92 (!) middelalderkirker på Gotland.

 

Se flere bilder fra Hamra kyrka her!

 

Fide kyrka

Fide kyrka: interiør

Fide kirkes interiør.

 

Se flere bilder fra Fide kyrka her!

 

 

Grötlingbo kyrka

Døpefont i Grötlingbo kyrka (Sankt Lukas kyrka) på Gotland

Døpefonten fra slutten av 1100-tallet er laget av en kar som het Sighraf. Vi har navnet på stenhuggeren fordi han hugget det inn i døpefonten i Å kirke på Bornholm. Med runer står det: "Sighraf mästare". Ved hjelp av sammenliknende studier har man kunnet tilskrive ham en rekke døpefonter, blant annet på Gotland.

På Grötlingbo gravlund finner du Asger Jorns grav.

 

Se flere bilder fra Grötlingbo kyrka (Sankt Lukas kyrka)

 

Lye kyrka

En heller feminin Kristus finner du i taket i Lye kyrka.

 

Visby – en middelalderby på UNESCOs verdensarvliste

Solnedgang i Visby

Solnedgang i Visby.

 

 

Drotten kyrka, Visby

Drotten kyrka, en av Visbys mange kirkeruiner fra middelalderen.

 

 

Visby ringmur

Visby ringmur omkranser den indre delen av Visby. Bymuren ble påbegynt på midten av 1100-tallet og sto ferdig i 1288.

 

 

Statue av Christopher Polhem

Statue av Christopher Polhem (1661-1751) – "den svenske mekanikkens far" – foran Drotten kyrka i Visby. Han var en teknisk visjonær og en industriell foregangsmann.

 

 

Det gamle apoteket i Strandgatan 28

Det gamle apoteket i Strandgatan 28 er Visbys best bevarte pakkhus. Dendrokronologiske undersøkelser viser at det er oppført ca 1290.

Bro kyrka

Ca 115 gotlandske kirkedører med smijernsdekorasjoner er kjent (fra midten av 1100-tallet til midten av 1300-tallet). Denne er fra Bro kirke, laget ca 1300, sannsynligvis av en lokal smed.

 

 

Innfelt i muren på ytterveggen til Bro kyrka finnes en bildesten fra ca 500 e.Kr. Den er selvsagt mindre "polert" enn bildestenene på Gotlands Museum. Virvelhjulet er et solsymbol.

 

Noen viktige årstall

  • 400-600: Mange bevarte bildestener, se Gotlands Museum
  • 1100-tallet, medio: Gotland tilhører Linköpings stift
  • 1347-50: Svartedauden
  • 1361: Danskekongen Valdemar Atterdag erobrer Gotland
  • 1530: Gotland kommer under Danmarks styre
  • 1645: Sverige overtar kontrollen ved freden i Brömsebro
  • 1805: Ruinene i Visby blir fredet
  • 1875: Per Arvid Säve grunnlegger Gotlands Fornsal (nå en del av Gotlands Museum)
  • 1900 ca.: Profesjonelle arkeologer, arkitekturhistorikere og kunsthistorikere

 

 

Stora Karlsö

fyret på Stora Karlsö

Det er en fantastisk utsikt fra fyret på Stora Karlsö. Øya ligger en halvtimes båtreise fra Klintehamn. Der finner du Østersjøens største fuglefjell, et rikt fugleliv, vakker natur og steinaldergrotter.

Stora Karlsö har status som naturreservat.