Moderne gravminner i Norge - designergravstøtter i rustfritt stål

Gravminne i rustfritt stål for etterlatte som ønsker et helt spesielt gravminne på graven. Bildet er tatt på Lørenskog kirkegård med middelalderkirken i bakgrunnen.

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

Gravstøtten er laget av Gjenskinn gravminne. Gjenskinn-gravminnene designes og lages av kunstnerne Gita og Turid Uldal.

Her kan du se flere gravminner i rustfritt stål!