Halla kyrka (Gotland)

Krusifiks Halla kyrka

Krusifikset er fra midten av 1400-tallet. Lagerlöf og Svahnström mener at krusifikset sannsynligvis er importert.

Skipet (langhuset) og tårn ble bygget ca. 1200.

 

Taket ble malt i 1697 «på bekostnad av rådmannen Hindrick Schmidts änka och imiterar skulpterad stuck» (Lagerlöf og Svahnström).

 

Detalj av det praktfulle takmaleriet i Halla kirke. Hovedbildet, som man ser her, viser dommedag.

 

Halla kyrka, Gotland - takmaleri

Detalj av inngangen til helvete. Helvetesmonsteret er sett undenfra.

 

Halla kyrka, Gotland

Takmalingen er overdådig og full av detaljer. Til venstre ser man Paulus, til høyre Peter.

 

Portal Halla kyrka (Gotland)

Portal.

 

Runesten Halla kyrka, Gotland

Fragment av en runesten fra 1000-tallet som er murt inn i korveggen.

 

Ridder Halla kyrka (Gotland)

En ridder ved langhusportalen. Antakelig fra ca 1200. Lagerlöf og Svahnström mener at relieffet minner om Sigrafs døpefontfigurer.

 

Døpefont av Hegvald i Halla kirke på Gotland

Relieffene på «en av Gotlands märkligaste dopfuntar» (Lagerlöf og Svahnström) viser Jesu barndom. Den er hugget av Hegvald sent på 1100-tallet.

 

Halla kirkes døpefont

Detalj av relieffene på Halla kirkes døpefont.

 

Et av monstrene på skaftet har et vesen i kjeften.

Mer informasjon om Halla kirke

Skipet (langhuset) av kalkstein ble bygget ca 1200.

Det nåværende koret og sakristiet ble bygget på midten av 1300-tallet.

Veggmaleriene av Peter og Paulus på innsiden av dørene er utført av den såkalte Pasjonsmesteren.

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vamlingbo kyrka Sankta Karins kirkeruin Öja kyrka Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan