Kirker på Gotland

Stenkumla kyrka (Gotland)

Stenkumla kyrka (Gotland)

I Stenkumla kirke finnes det spor etter en «kjernekirke» fra 1100-tallet. Det er mulig at navnet henspiller på at det tidlig fantes en steinkirke her samtidig som det fantes en trekirke i Träkumla (derav dette navnet).

Det nåværende koret stammer fra ca. 1250 (men det spissbuete korvinduet på sørsiden ble laget samtidig med at det nåværende skipet ble bygget rundt 1300).

Eldre skrivemåter: 1412 Stenkommel, 1485 Stenkomle og 1594 Stenkomelting.

 

Krusifiks

Kalkmalerier

Portaler

Døpefonten

Alteroppsatsen

Sakramentskap / sakristi

 

Krusifiks

Krusifiks Stenkumla kyrka

Krusifikset i Stenkumla kirke er fra slutten av 1100-tallet. Ifølge Erland Lagerlöf (Gotlands kyrkor) har det hengt i den opprinnelige kirkens triumfbue.

 

Krusifiks Stenkumla kyrka

Det er bemerkelsesverdig at Kristus har på seg sko (som krusifikset i Linde) og at føttene ikke er naglet fast til korset, noe som «tyder på att skulpturen efterbildar något berömt och undergörande krucifix med denna karakteristiska utstyrsel» (Roosval og Söderberg i Sveriges kyrkor, Gotland, bind III (1942))

 

Krusifiks Stenkumla kyrka

Kronen er kommet til etter at Lagerlöf og Svahnström utga boken Gotlands kyrkor i 1973, for den er ikke på bildet i den boken.

 

Krusifiks Stenkumla kyrka

 

Krusifiks Stenkumla kyrka

Baksiden av 1100-tallskrusifikset i triumfbuen. Bildene viser at baksiden var synlig, at krusifikset opprinnelig var plassert på en korbuebjelke (rodebjelke: er en bjelke som gikk tvers over korbuen og som ble brukt til å plassere korbuekrusifiks); nå henger det fritt i korbuen.

Roosval og Söderberg skriver i Sveriges kyrkor, Gotland, bind III (1942): «Endast på baksidan har korset bibehållit den urspr. målningen i rött, grått och svart. I korsändarna ses där inskriftsband med orden HUMILlTAS, PATIENTIA CHARITAS SPES (= ödmjukhet, tålamod, kärlek, hopp). Medeltiden känner symboliska framställningar av korsfästelsen, vari Frälsaren spikas på korset av Dygder, d.v.s. av sin egen ödmjukhet, tålmodighet o.s.v. Våra inskrifter syfta pa samma sak. Målningen visar ocksa, att baksidan var synlig: korset stod i triumfbågen på trabes. Den ovanliga utstyrseln med beklädda fötter, liksom de ungefär samtida korsen i Anga och Linde, tyder på att skulpturen efterbildar något berömt och undergörande krucifix med denna karakteristiska utstyrsel.»

Dydene som korsfester Kristus kan du se et eksempel på i et alterskap som nå befinner seg i St. Annen-Museum i Lübeck.

 

 

Krusifiks Stenkumla kyrka

Nærbilde av «skoene» som Kristus har på seg.

 

Krusifiks Stenkumla kyrka

 

 

Kalkmalerier

Korsbæreingen, korsfestelsen, gravleggingen og oppstandelsen i Pasjonsmesterens frise: Kalkmaleri Stenkumla

Korsbæreingen, korsfestelsen, gravleggingen og oppstandelsen i Pasjonsmesterens frise på nordveggen.

 

Kalkmaleri Stenkumla

 

Kalkmaleri Stenkumla

 

Kalkmaleri Stenkumla

Kristus som verdensdommer.

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

Kalkmaleriene av den såkalte pasjonsmesteren ble laget i andre halvdel av 1400-tallet. I middelalderkirker på Gotland sto pasjonsfrisen på nordveggen, mens fremstillinger av scener fra Jesu barndom sto på sørveggen.

Ala, Anga, Boge, Bro, Ekeby, Endre, Etelhem, Fide, Gammelgarn, Ganthem, Gerum, Hamra, Källunge, Linde, Lojsta, Lummelunda, Lye (fragment), Mästerby, Norrlanda, Näs, Rone, Rute, Stenkumla, Sundre, Väskinde, Väte, Öja.

Pasjonsmesteren malte også helgen- og apostelbilder, se f.eks. Lye, Väte.

 

 

 

Stenkumla: Kalkmaleri av den korsfestede Jesus

Kalkmaleri av den korsfestede Jesus.

 

Steinkors

kors med den korsfestede Kristus

I Gotlands Museum i Visby finnes dette korset med den korsfestede Kristus. Det er laget av kalkstein og kommer fra Stenkumla. Nøyaktig hvor det har stått, vites ikke.

 

Portaler

portal Stenkumla kyrka

Kapitelbånd.

 

portal Stenkumla kyrka

En liten luring.

 

portal Stenkumla kyrka

 

portal Stenkumla kyrka

 

portal Stenkumla kyrka

 

kapitelbånd på portal Stenkumla kyrka

 

 

Døpefonten

Døpefonten er laget av sandstein. Den ble laget sør på Gotland omtrent år 1700.

Alteroppsatsen

Alteroppsatsen ble laget av steinhuggeren Lars Mattsson Hamel i 1676 eller 1677. I 1681 ble den malt av Johan Bartsch d.y.

 

Sakramentskap / sakristi

Sakramentskap.

Litt av korbenken samt døren til sakristiet.

 

døren til sakristiet

 

 

Flere bilder fra Stenkumla kirke

 

Søyle med dekorasjoner

 

Kapitel.

 

Korbenkens fremre del er malt av Johan Bartsch d.y., som også har malt alteroppsatsen.

 

Korbenkens fremre del er malt av Johan Bartsch d.y.

 

Baksiden av krusifikset. Skipet har fire telthvelv som bæres oppe av en vakker søyle.

 

Til venstre ser du en flik av pasjonsfrisen, i midten et epitaf og på østveggen til høyre litt av alteroppsatsen fra 1676 eller 1677.

 

Skipet og koret i Stenkumla kirke.

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan