Kirker på Gotland

Buttle kyrka (Gotland)

Buttle kyrka

Buttle kirke ligger omtrent 32 km fra Visby. Kirken gjennomgikk en større restaurering i 1956-57.

Krusifikset fra 1100-tallet

Krusifiks Buttle kyrka (Gotland)

Krusifikset i Buttle kirke er en av de eldste treskulpturene på Gotland. Roosval mener det ble laget ca. 1150-1160.

 

Triumfkrusifiks Buttle kyrka (Gotland)

Krusifikset som henger i triumfbuen.

Alterskapet fra ca. 1400

Alterskap Buttle kyrka (Gotland)

 

Korsfestelsen på alterskapet i Buttle kyrka (Gotland)

Detalj av alterskapet i Buttle kirke. Maria til venstre, døperen Johannes til høyre.

Kalkmalerier i Buttle kirke

St. Georg dreper dragen i Buttle kyrka (Gotland)

St Georg dreper dragen. Alle kalkmaleriene i Buttle kirke er sannsynligvis laget av pasjonsmesteren på midten av 1400-tallet.

 

Sjeleveiing Buttle kyrka (Gotland)

Sjeleveiing. Til venstre: en flik av veggmaleriet der St. Martin deler kappen sin.

 

 

 

Ukjent årstall.

Døpefonten

Døpefonten i Buttle kyrka (Gotland)

Løvehode, ifølge Roosval.

 

Døpefonten Buttle kyrka (Gotland)

Døpefont av kalkstein. På skaftet finnes en løve (eller demon?) og to mannsansikter.

«Foten av Calcarius II, cuppan av annan verkstad.» (Roosval)

 

Hode med krone. Foto i Sveriges kyrkor: Kyrkor i Halla ting, södra delen, Gotland, bd 4, h. 3

Diverse

 

Buttle kirkes interiør. Koret ble på 1700-tallet kalt «sånghuset». Triumfbuen er like bred som koret og må ta blitt laget ca. 1330, ifølge Johnny Roosval (Sveriges kyrkor: Kyrkor i Halla ting, södra delen, Gotland, bd 4, h. 3)

 

 

Skipsportalens østre kapitel.

 

Buttle: Ida Kristinas gravminne

Ida Kristinas gravminne på kirkegården. Hun ble bare 10 år gammel.

 

Fattigstokken ved veien er den eneste av de tre stokkene som er bevart.

 

 

Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

Kilder

Sveriges kyrkor: Kyrkor i Halla ting, södra delen, Gotland, bd 4, h. 3

Änglar och drakar - Gotlands kyrkor en kulturskatt Gotlands kyrkor av Lagerlöf og Svahnström 

 

Til toppen av siden

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan