Kirker på Gotland

Lau kyrka (Gotland)

krusifiks, Lau kirke

Det enorme krusifikset i Lau (midten av 1200-tallet) er et av Nordens største. Nå henger det på nordveggen.

Se flere krusifikser på Gotland her!

Lau er en av Gotlands største kirker. Langhuset er den eldste delen, oppført i første halvdel av 1200-tallet. Koret ble bygd omtrent 1300.

Lau kirke er kjent for akustikken; det skal være en etterklang på 12 sekunder.

 

 

kalkmaleri i Lau kirke: Kristus som verdensdommer

Kalkmaleri fra 1520 i den gjenmurte tårnbuen. Jesus Kristus som verdensdommer, omgitt av basunblåsende engler. Utenfor dette bildet: De fordømte styrtes ned i helvete (til venstre) og de salige koser seg i himmelen (til høyre). Under - og også utenfor dette bildet - står Jesus omgitt av apostler på begge sider. Og under den raden ser du planteornamenter fra 1200-tallet.

 

 

Kristi begravelse, skulpturgruppe i Lau kirke

Skulpturgruppen som viser Kristi begravelse har uvanlig godt bevart polykromi.

 

  • Alterskapet med Marias kroning er laget på begynnelsen av 1400-tallet, men ble kraftig overmalt på 1700-tallet. Mariafiguren er fra 1960. Opprinnelig sto alterskapet i Närs kirke.
  • Den slitte døpefonten er laget av Sighraf på andre halvdel av 1100-tallet.
  • Klokken, som nå står under Kristus-maleriet i tårnbuen, er fra 1300-tallet (ifølge Anders Andrén; Lagerlöf/Svahnström har 1400-tallet).
  • På Gotland er det bevart 22 klokker fra middelalderen.

 

 

 

 

Til toppen av siden