Kirker på Gotland

1000x700-gotland-hamra-kyrka-triumfkrisifiks-20170722-29-gotland-001_6331

 

Ufattelige 91 (!) kirker fra middelalderen er bevart på Gotland. Dessuten finnes det en del kirkeruiner i Visby som både er svært interessante og visuelt spennende. Gotlands museum har også en del gjenstander fra kirkene i sin imponerende samling.

Kirkeruiner i Visby

Sankta Karins kirkeruin

 

 

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»

  • Bäl
  • Endre
  • Ganthem
  • Norrlanda
  • Näs
  • Sanda
  • Silte
  • Öja
  • Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt.

 

Roma kloster

Roma kloster.

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Fole kyrka Fide kyrka Garde kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lye kyrka Öja kyrka Roma Sundre kyrka & kastal Vamlingbo kyrka Sankta Karins kirkeruin