Kirker på Gotland

1000x700-gotland-hamra-kyrka-triumfkrisifiks-20170722-29-gotland-001_6331

 

Ufattelige 91 (!) kirker fra middelalderen er bevart på Gotland. Dessuten finnes det en del kirkeruiner i Visby som både er svært interessante og visuelt spennende. Gotlands museum har også en del gjenstander fra kirkene i sin imponerende samling.

Kirkeruiner i Visby

Sankta Karins kirkeruin

 

 

I følgende kirker på Gotland finnes kalkmalerier av «tjuvmjölkerskan»

  • Bäl
  • Endre
  • Ganthem
  • Norrlanda
  • Näs
  • Sanda
  • Silte
  • Öja
  • Kalkmaleriene av «tjuvmjölkerskan» i Alskog og Vamlingbo er gått tapt.

 

Roma kloster

Roma kloster.

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum