Kirker på Gotland

Fide kyrka (Gotland)

 

Fide kirkes interiør. På veggen til venstre (nordveggen) er den karakteristiske pasjonsfrisen vi ser i flere av Gotlands kirker. Ifølge Strelows krønike (1633) ble Fide kirke innviet i 1166. Krusifikset er fra slutten av 1200-tallet. Legg merke til sitatet på gresk over en av buene i taket.

Fide kirke er oppført i sandsten i første halvdel av 1200-tallet. Alle vinduene er opprinnelige, noe som er uvanlig, ifølge Lagerlöf/Svahnström.

 

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

 

 

pasjonsfrisen, Fide kirke

Utsnitt av pasjonsfrisen på nordveggen.

 

 

Krusifiks i Fide kirke

Nærbilde av krusifikset i Fide kirke. Denne fremstillingen av den korsfestede Kristus er fra slutten av 1200-tallet.

 

 

Kalkmaleri av Marias kroning, Fide kyrka

Kalkmaleriet av Marias kroning er blant de eldste maleriene i kirken.

 

 

H.V. SVEN 1711-1731. H.V. er en forkortelse for "här vilar".

 

Det er interessant å sammenlikne dette 1700-tallsgravminne med gravminner fra samme tid i New York:

Trinity Churchyard i New York

Gravstøtte fra 1764 på Trinity Churchyard i New York.

 

 

Smertemannen, Fide kirke

Smertemannen. I informasjonsbrosjyren som kirken har utgitt, står det om innskriften på bildet: "Ur denna inskrift kan årtalet 1361 (skrivet med romerska siffror) utläsas. Inskriften är ett s.k. kronogram. Enligt tidens språkbruk är den avfattad på latin: Aedes succense. Gens Caesa Dolores ruit ense. I svensk översättning: Brända ligga gårdarna (husen, byggnaderna) och folket faller sörjande (med smärta) för svärdet."

Lagerlöf/Svahnströms oversettelse lyder litt annerledes: «Bränd är gården, människorna skrika slagna i smärta under svärdet.»

1361 var året danskekongen Valdemar Atterdag erobret Gotland.

 

 

alterskap, Fide kyrka

Alterskapet er fra 1400-tallets begynnelse.

 

 

  • Kirkens interiør ble restaurert i 1950-51
  • Kirkens eksteriør ble restaurert i 1986-87
  • Prekestolen fra 1587 er en av Gotlands eldste.
  • Døpefonten av sandsten er fra 1738.