Bara ruin (Bara Ödekyrka, Gotland)

Bara ruin (Bara Ödekyrka, Gotland)

Bara ruin (Bara Ödekyrka) ble bygget på midten av 1200-tallet, muligens 1239. At kirken forfalt, var et stort tap for Gotland, skrev Johnny Roosval: «I oskadat tillstånd måste hon ha haft en sällsynt graciös och originell form.» (Sitert etter Änglar och drakar.)

Bara ruin ligger på en sidevei mellom Hörsne og vakre Vallstena kirke. Avkjøringen er tydelig merket med skilt.

På 1500-tallet ble kirken lagt øde. Bara-innbyggerne ønsket i 1588 at kirken skulle tas i bruk igjen, men den fortsatt bare å forfalle.

 

Bara ruin (Bara Ödekyrka, Gotland)

Strelow nevner Bara (som han kaller «Bare»).

 

Strelow: Cronica Guthilandorum: Middel Treding

Gotland var delt inn i tre tredinger, seks settinger og 20 små ting. Ovenfor er Strelows oppramsing av kirkene i den midterste tredingen. (Faksimile av Strelow: Cronica Guthilandorum.)

 

Egg fra svarttrost i Bara ruin, Gotland

Svarttrosen kom; Bara-innbyggerne forsvant.

 

Bara Ödekyrka, Gotland

 

 

Kirkeklokke Bara ruin (Bara Ödekyrka, Gotland)

Kirkegården er fortsatt i bruk. Ved begravelser klinger kirkeklokken.

 

Bara ruin (Bara Ödekyrka, Gotland)

 

kirkeruin

 

Bara ruin mellom Hörsne og Vallstena

 

 

 

Bara Ödekyrka, Gotland

 

Fuglerede Gotland

 

«Bara ödekyrka konserverades år 1923. En gärd af tacksamhet till fäderneön af Haralv Laurin.»

 

Bare ødekirke nevnes på s. 4 i Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia

Faksimile fra Hans N. Strelows Cronica Guthilandorum: Den Guthilandiske Croncia, s. 4.

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan

 

 

Kirkeruiner på Gotland: Bara ruin (Bara Ödekyrka), Gunfjauns kapell