Gålrums gravfelt

Bildestein i nærheten av parkeringsplassen ved Gålrums gravfelt

Bildestein (dog uten synlig bilde eller ornamentikk!) i nærheten av parkeringsplassen ved Gålrums gravfelt.

 

Gålrums gravfält

Gålrums gravfelt, et stort og vakkert område med skipssetninger og gravrøyser - til og med en bildestein - alt voktet av gressende får.

 

Gålrum gravfelt, Gotland

I tidsrommet 1500 f.Kr. til omtrent Kristi fødsel er folk blitt begravd på Gålrum. På området finnes det mer enn hundre graver, de fleste ikke synlige i dag.

 

sauer på Gotland

Vakre svarte og grå sauer er et vanlig syn på Gotland.

 

Skipsgrav (skipssetning) på det store gravfeltet Gålrum mellom Alskog og Ljugarn.

 

Skipsgrav på Gålrum gravfelt på Gotland

De fineste og mest kjente skipssetningene på Gotland finner du her: Gnisvärd i Tofta, Rannarve i Klinte, Domarlunden i Lärbro, Gålrums gravfält, Tjelvars grav og Gannarve ved Fröjel.

 

Abraham og Isak Adam og Eva Albertus Pictor Anna Selvtredje Dødsdansen Døpefonter Gotland Glassmalerier Gravgaver Gravminner med dødningehoder Gålrums gravfelt Helvetesmonster Kalkmalerier Kristoffer Krusifikser Løven Maria Den ammende Maria Martin av Tours Runesteiner Olav den hellige Skipssetninger på Gotland De 14 nødhjelperne De tre vise menn Erkebispegården museum

 

 

linerle

 

Digerrojr

På den andre siden av veien ligger Digerrojr, en stor gravrøys som ble bygget en gang mellom 1500 og 1100 f.Kr.

 

Digerrojr gravrøys

Digerrojr gravrøys er 4 meter høy og har en diameter på 30 meter. Størrelsen viser at gravrøysen har vært i bruk i flere generasjoner. Langs foten ser man rester etter de doble steinradene som en gang avgrenset gravplassen.

 

Gålrums gravfält

Gålrums gravfält ligger omtrent 700 meter inn på en sidevei til 144 mellom Alskog og Ljugarn. Parkeringsplassen er tydelig merket fra veien.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan