Fantastiske Gotland

Kulturskatter fra Gotlands Museum

Bildestener på Gotland

Bildesten i Gotland Museum

Bildesten (400-600 e.Kr.) funnet ved Havor (Hablingbo). Stenen står i Gotlands Museum i Visby.

Vi kjenner til ca. 400 bildestener. Man antar at alle er minnestener. De ble imidlertid nesten aldri plassert ved graver, men heller på steder mange kunne se dem: ved veier, broer etc. Gotland er faktisk unik i verdenssammenheng; det er her vi finner det største antallet bildestener.

Det er vanskelig å tolke bildestenene da de mangler forklarende tekst. Når de en sjelden gang er forsynt med runer, forteller disse som oftest kun hvem stenen er til minne om.

 

 

runesten, Gotland

Runesten fra 1000-tallet. Funnet ved Sjonheims kyrka. Gotlands Museum i Visby.

"Rodvisl och Rodälv de läte resa stenarna efter (sina) tre söner. Denna efter Rodfos. Honom sveko valaker på utfärden. Gud hjälpe Rodfos själ. Gud svike dem som svek honom."

Klikk her for flere runestener!

Hunningestenen

Hunningestenen

Sannsynligvis er Hunningestenen laget til minne om en mann som døde i strid. Muligens fører skipet ham til Valhall, hvor han møtes av en valkyrje med drikkehorn.

 

 

Hunningestenen, Gotlands Museum

Hunningestenen har meg bekjent ikke fått noen sikker datering. 700-tallet e.Kr. nevnes. Opprinnelig var det fire stener som ble funnet ved gården Hunninge på Gotland. Dette er den best bevarte av stenene.

Bildesten (400-600 e.Kr.)

Bildesten, Gotlands Museum

Spektakulær bildesten (400-600 e.Kr.) med virvelhjul, skip og tre. Sandra kyrka, Gotland.

Museet foreslår følgende tolkning av bildestenen: "I stenen mitt står ett världstråad på en linje. Det delar himlen från underjorden. Två motstående figurer föreställer till vänster soluppgång och till höger solnedgång. Överst strålar solen i zenit. Under världsträet seglar nattskeppet. Skeppet tar imot solen där den går ned och för sedan solen till den plats där den nästa dag skal stiga upp igen."

 

 

Bildesten, gotland. Soloppgang og solnedgang

Soloppgang og solnedgang. Detalj av monumental bildesten. (400-600 e.Kr.)

 

 

Bildesten: virvelhjul

Virvelhjul (400-600 e.Kr.). Et liknende virvelhjul finnes på en bildestein som er innmurt i ytterveggen til Bro kyrka. Hjulet er et solsymbol.

 

 

Livets tre

Livets tre. (400-600 e.Kr.)

 

 

Gravmonument (600-700 e.Kr.)

gravmoniment fra 600-tallet i Gotland Museum

Gravmonument (600-700 e.Kr.) bestående av to stener med bilde av hesteliknende dyr, seilskip og rutemønster. Larsarve, Eskelhem (på vestsiden av Gotland, mellom Visby og Klintehamn).

 

Gravgaver

gravgaver, Gotland

40 år gammel kvinne med gravgaver. Kopparsvik, Visby, 900-tallet e.Kr.
Gotlands Museum i Visby.

 

Stavkirker på Gotland

På Gotland finnes det spor av minst 12 stavkirker (fra 1100-tallet). Gotlands Museum har rester av stavkirkeportaler i sin utstilling.

stavkirkeportal gotland

Utsnitt av gotlandsk stavkirkeportal, nå i Gotlands Museum.

 

 

stavkirke gotland

Stavkirkeportal fra Gotland, nå i Gotlands Museum.