Fantastiske Gotland

Kulturskatter fra Gotlands Museum i Visby

Bildestener på Gotland

Bildesten i Gotland Museum

Bildesten (400-600 e.Kr.) funnet ved Havor (Hablingbo). Stenen står i Gotlands Museum i Visby.

Vi kjenner til ca. 400 bildestener. Man antar at alle er minnestener. De ble imidlertid nesten aldri plassert ved graver, men heller på steder mange kunne se dem: ved veier, broer etc. Gotland er faktisk unik i verdenssammenheng; det er her vi finner det største antallet bildestener.

Det er vanskelig å tolke bildestenene da de mangler forklarende tekst. Når de en sjelden gang er forsynt med runer, forteller disse som oftest kun hvem stenen er til minne om.

 

 

runesten, Gotland

Runesten fra 1000-tallet. Funnet ved Sjonhems kyrka. Gotlands Museum i Visby.

"Rodvisl och Rodälv de läte resa stenarna efter (sina) tre söner. Denna efter Rodfos. Honom sveko valaker på utfärden. Gud hjälpe Rodfos själ. Gud svike dem som svek honom."

Se flere runestener her!

Hunningestenen

Hunningestenen

Sannsynligvis er Hunningestenen laget til minne om en mann som døde i strid. Muligens fører skipet ham til Valhall, hvor han møtes av en valkyrje med drikkehorn.

 

 

Hunningestenen, Gotlands Museum

Hunningestenen har meg bekjent ikke fått noen sikker datering. 700-tallet e.Kr. nevnes. Opprinnelig var det fire stener som ble funnet ved gården Hunninge på Gotland. Dette er den best bevarte av stenene.

Bildesten (400-600 e.Kr.)

Bildesten, Gotlands Museum

Spektakulær bildesten (400-600 e.Kr.) med virvelhjul, skip og tre. Sandra kyrka, Gotland.

Museet foreslår følgende tolkning av bildestenen: "I stenen mitt står ett världstråad på en linje. Det delar himlen från underjorden. Två motstående figurer föreställer till vänster soluppgång och till höger solnedgång. Överst strålar solen i zenit. Under världsträet seglar nattskeppet. Skeppet tar imot solen där den går ned och för sedan solen till den plats där den nästa dag skal stiga upp igen."

 

 

Bildesten, gotland. Soloppgang og solnedgang

Soloppgang og solnedgang. Detalj av monumental bildesten. (400-600 e.Kr.)

 

 

Bildesten: virvelhjul

Virvelhjul (400-600 e.Kr.). Et liknende virvelhjul finnes på en bildestein som er innmurt i ytterveggen til Bro kyrka. Hjulet er et solsymbol.

 

 

Livets tre

Livets tre. (400-600 e.Kr.)

 

 

Gravmonument (600-700 e.Kr.)

gravmoniment fra 600-tallet i Gotland Museum

Gravmonument (600-700 e.Kr.) bestående av to stener med bilde av hesteliknende dyr, seilskip og rutemønster. Larsarve, Eskelhem (på vestsiden av Gotland, mellom Visby og Klintehamn).

Gravgaver

gravgaver, Gotland

40 år gammel kvinne med gravgaver. Kopparsvik, Visby, 900-tallet e.Kr.
Gotlands Museum i Visby.

Stavkirker på Gotland

På Gotland finnes det spor av minst 12 stavkirker (fra 1100-tallet). Gotlands Museum har rester av stavkirkeportaler i sin utstilling.

stavkirkeportal gotland

Utsnitt av gotlandsk stavkirkeportal, nå i Gotlands Museum.

Se stavkirker fra Norge her!

 

stavkirke gotland

Stavkirkeportal fra Gotland, nå i Gotlands Museum.

 

 

Madonnaer og helgener

Tronende madonna, 1200-tallet, Björke kyrka

Tronende madonna fra første halvdel av 1200-tallet. Madonnaen kommer fra Björke kyrka, men står nå i Gotlands Museum.

Se flere Maria-fremstillinger her!

 

Sankta Brigida av Kildare

Sankta Brigida av Kildare/Irland. Skulptur (tidlig 1400-tall) fra Eke kirke på Gotland, nå i Gotlands Museum i Visby. Brigida er i den katolske kirken skytshelgen for Irland og Essen; dessuten for poeter, smeder, leger, jordmødre, alle som arbeider med meierivarer, nyfødte barn og flyktninger; for kveg og fugler.

Den hellige Brigida omtales ved mange forskjellige navn: Hun kalles Brigida av Irland, Brigida av Kildare, men også: Birgitta (noe som har ført til sammenblanding med den svenske helgenen Birgitta).

Den hellige Brigida (aka Brigid, Brighid, Brigit, Bridget, Bríd, Bride, Briege, Ffraid; Naomh Bríghde) ble født rundt år 452, trolig i Faughart ved Dundalk i grevskapet Louth i Irland, ifølge Katolsk.no.

Les mer om den hellige Brigida på Katolsk.no

Gravgaver

Gravgaver fra Fardhem kirke på Gotland. Den hedenske skikken med gravgaver fortsatte en stund etter at kristendommen var innført.

Den opprinnelige døpefonten i Öja kirke

døpefont i Öja kirke

Døpefont (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby. Døpefonten tilskrives stenhuggeren Byzantios.

Døpefonter laget på Gotland var en stor eksportvare. De fleste ble solgt til det svenske fastlandet, Danmark og Nord-Tyskland, men noen også til Norge, Estland, Litauen og Finland.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Se flere døpefonter fra forskjellige land her!

 

Detalj av døpefonten (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby. Døpefonten tilskrives stenhuggeren Byzantios.

Detalj av døpefonten (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby. Døpefonten tilskrives stenhuggeren Byzantios.

 

Detalj av døpefonten (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby. Døpefonten tilskrives stenhuggeren Byzantios.

Detalj av døpefonten (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby. Døpefonten tilskrives stenhuggeren Byzantios.

 

Detalj av døpefonten (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby. Døpefonten tilskrives stenhuggeren Byzantios.

Detalj av døpefonten (sent 1100-tall) i Öja kirke, nå Gotlands Museum i Visby. Døpefonten tilskrives stenhuggeren Byzantios.

Se flere døpefonter på Gotland her!

Diverse

Sjakkbrikke fra 1300-tallet. Nå Gotlands Museum i Visby.

Sjakkbrikke fra 1300-tallet.

Se flere sjakkbrikker her!

 

Kollekttavle i Gotlands Museum.

Kollekttavle i Gotlands Museum.

 

Kollekttavle i Gotlands Museum.

Kollekttavle fra en av Gotlands mange middelalderkirker.

 

 

Gotland Gotlands Museum Akebäck kyrka Ala kyrka Alskog kyrka Alva kyrka Anga kyrka Ardre kyrka Bara ruin Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Bunge kyrka Burs kyrka Buttle kyrka Bäl kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Eksta kyrka Elinghems ödekyrka Endre kyrka Eskelhems kyrka Etelhem kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fleringe kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Fröjel kyrka Gammelgarn kyrka Ganns ödekyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Guldrupe kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Hall kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Havdhem kyrka Hejdeby kyrka Hejnum kyrka Hejde kyrka Hemse kyrka Hörsne kyrka Klinte kyrka Kräklingbo kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Levide kyrka Linde kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lummelunda kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka När kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sanda kyrka Silte kyrka Sjonhem kyrka Sproge kyrka Stenkumla kyrka Stenkyrka kyrka Stånga kyrka Sundre kyrka & kastal Tingstäde kyrka Tofta kyrka Träkumla kyrka Vall kyrka Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Viklau kyrka Vänge kyrka Väskinde kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Väte kyrka Öja kyrka Östergarn kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Gålrums gravfält Torsburgen Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan