Kirker på Gotland

Hamra kyrka (Gotland)

Detalj av triumfkrusifikset i koråpningen.

Krusifikset er et såkalt korbuekrusifiks, noe som vil si at det ble hengt opp i korbuen (bueåpningen mellom skipet og koret) eller plassert på en tverrliggende bjelke som gikk tvers over koråpningen.

 

 

Hamra kyrka: interiør

Hamra kirkes interiør. På nordveggen til venstre ses Kristi lidelseshistorie som en slags middelaldersk tegneserie (pasjonsfrise laget av den såkalte pasjonsmesteren, som var aktiv på Gotland på midten av 1400-tallet). Døpefonten er kirkens eldste gjenstand (ca. 1200). I koråpningen ses det spektakulære triumfkrusifikset (ringkors). Til høyre ser du prekestolen fra ca 1643.

 

 

Maria, kalvariegruppe

Den sørgende Maria fra kalvariegruppen i triumfbuen (1300-tallet).

 

 

Triumfkrusifiks i Hamra kirke (Gotland)

Triumfkrusifiks datert til høymiddelalderen. Erkeengler omkranser Maria, Jesus og Johannes. Krusifikset er nå plassert på sitt opprinnelige sted.

Ringkors på Gotland

Ringkors finner du i følgende kirker på Gotland:

 • Alva
 • Ardre
 • Barlingbo
 • Burs
 • Bäl
 • Eskelhem
 • Etelhem
 • Fide
 • Fröjel
 • Halla
 • Hamra
 • Hejnum
 • Klinte
 • Lau
 • Lokrume
 • När
 • Rone
 • Rute
 • Sanda
 • Sundre
 • Stånga
 • Öja

 

 

Den såkalte Smärtomannen i Hamra kyrka stammer fra slutten av 1400-tallet. Figuren er "mycket grovt tillyxad", som det står i kirkens informasjonsbrosjyre, og viser den lidene Kristus med blodige sår etter piskeslagene.

Du finner hele 18 skulpturer fra middelalderen i Hamra kirke!

 

 

Jesu lidelseshistorie

Bødler setter på tornekronen på Jesus. Legg merke til de latterlige nesene på det den antisemittiske tiden anså som jøder. Pasjonsfrise i Hamra kyrka på Gotland. Kunstneren er "passionsmästaren" eller noen fra hans skole.

Pasjonsfriser i kirker på Gotland

 

 

 

gravminne i gulvet: hamra kyrka

Detalj av gravminne i gulvet.

 

 

runer, Hamra kyrka på Gotland

Runer på veggen i Hamra kyrka på Gotland.

 

Prekestolen er laget av Joachim Sterling i Visby ca 1643.

 

 

Hamra kyrka

 

 

runer, Hamra kyrka

 

 

 

Oversettelse fra Schleugerhard.com:

G 13 Hamra kyrka iakou[bar : lit : kiara : s]tain : biÞin :[ bynir : iÞrar : fyrir : sealu ---Þuiar : k----: ----f]i: kaira : [s-asl- : ----n---fb---tekum :] binidikta : in : [mu-------sk risti mik] Jakob lod gøre sten, bede bønner, ydre for Hrodvis sjæl,-------------------------------------benedikta in mulieribus---------<--sk> ristede mig

 

 

Kilder om Gotland

Eva Sjöstrand, Christer Jonson, Bengt af Geijerstam: Änglar & drakar. Gotlands medeltida kyrkor.

Anders Andrén: Det medeltida Gotland - en arkeologisk guidebok

Gotländsk Arkiv 2010 (Red. Ann-Marie Pettersson)

Sveriges kyrkor. En rekke fritt tilgjengelige digitaliserte utgivelser fra Samla – Riksantikvarieämbetets publikationer

Lagerlöf, Erland. / Svahnström, Gunnar. Gotlands kyrkor.

En del av informasjonen om middelalderkirkene på Gotland er hentet fra informasjonsbrosjyrene som er til salgs i kirkene.

Gotlands Museum

 

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Fole kyrka Fide kyrka Garde kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lye kyrka Öja kyrka Roma Sundre kyrka & kastal Vamlingbo kyrka Sankta Karins kirkeruin