Seljord kirke og kirkegård

Støpejernskors på Seljord kirkegård

Støpejernskors på Seljord kirkegård. En rekke jernkors står oppstilt og «lagret» langs kirkegårdsmuren. Andre halvdel av 1800-tallet var støpejernsgravminnenes storhetstid i Norge.

 

 

Gravminne fra 1658 på Seljord gravlund. Jeg har ikke fått det bekreftet, men jeg tipper at denne har ligget i gulvet på den tiden da man gravla de velstående under kirkegulvet.

 

 

Altertavlen i Seljord kirke er fra 1588.

 

 

Turid Uldal fra Gjenskinn gravminne vanner lobeliaene foran et gravminne av rustfritt stål før fotografering til bruk på bedriftens hjemmeside. Designet på gravminnet kalles "Landskap". Bildet er tatt på Seljord kirkegård.

Her kan du se flere bilder av dette designet!