Täby kyrka (Stockholm)

Alterskapet i Täby kirke

Alterskapet i Täby kirke er et nordtysk verk fra ca 1470-80.

 

Death Chess - Täby kyrka (Stockholm)

Døden spiller sjakk. Veggmaleri (ca. 1480-tallet) av Albertus Pictor i Täby kirke like utenfor Stockholm. Dette bildet inspirerte Ingmar Bergman til scenen i Det sjunde inseglet (1957) der døden spiller sjakk med ridderen.

 

Er det en skarpretter vi ser her?

 

«Signa[n]te[m] X.p[u]m pue[r]u[m] pater ymolat istu(m) - Ab[ra] ha[m]» («Fadren offrar denne gosse, som förebildar Kristus - Abraham») Sven Brandel: Kyrkor i Danderyds skeppslag. Täby kyrka

1 Mos 9-19
9 De kom da til stedet Gud hadde sagt ham. Der bygde Abraham alteret og la veden til rette. Så bandt han Isak, sin sønn, og la ham på alteret, oppå veden.
10 Og Abraham rakte ut hånden og tok kniven for å ofre sin sønn. Heb 11:17. Jak 2:21.
11 Da ropte Herrens engel til ham fra himmelen og sa: Abraham, Abraham! - og han svarte: Ja, her er jeg!
12 Da sa han: Legg ikke hånd på gutten, og gjør ham ikke noe! For nå vet jeg at du frykter Gud, siden du ikke har spart din sønn, din eneste, for meg. Rom 8:32.
13 Abraham så da opp, og se - bak ham var det en vær som hang fast etter hornene i et kjerr. Abraham gikk da bort og tok væren, og han ofret den som brennoffer istedenfor sin sønn.
14 Og Abraham kalte dette stedet: Herren ser. Derfor blir det sagt den dag i dag: På Herrens berg skal han la seg se.
15 Herrens engel ropte så for andre gang til Abraham fra himmelen,
16 og han sa: Jeg sverger ved meg selv, sier Herren: Fordi du gjorde dette, og ikke sparte din sønn, din eneste sønn, Luk 1:73. Heb 6:13,14.
17 så vil jeg storlig velsigne deg og gjøre din ætt så tallrik som stjernene på himmelen og som sanden på havets strand. Din ætt skal ta sine fienders porter i eie, 12:2. 13:16. 15:5. 24:60. 26:4. 28:14. 32:12.
18 og i din ætt skal alle jordens folk velsignes, fordi du adlød mitt ord. 12:3. Apg 3:25. Gal 3:8.
19 Så gikk Abraham tilbake til tjenesteguttene, og de brøt opp og dro sammen til Be’er-Sjeba. Og Abraham ble boende i Be’er-Sjeba.