Tanum kirke i Bærum

Tanum kirke

Tanum kirke ble bygget ca. 1140. Den ble viet til jomfru Maria 9. mars, muligens i 1146.

 

Tanum kirke

I 1722 ble Tanum kirke forlenget ca 8 meter mot vest.

 

Kalkmaleri Tanum kirke i Bærum

Kalkmaleri (ca. 1300?) av korsfestelsen i Tanum kirke i Bærum. Merk de oppovervendte hendene (se parallell på døpefonten i Barlingbo kirke). Veggmaleriene ble avdekket i forbindelse med restaureringen i 1972.

 

Krusifiks og Maria-figur (del av en tapt kalvariegruppe?), krusifikset er fra slutten av 1100-tallet, mens Maria-skulpturen er datert til ca. 1200.

 

Krusifiks Tanum kirke.

Krusifikset armer, kongekrone og maling er tapt.

 

De eldste krusifiksene kjennetegnes av at det er brukt fire nagler og at beina er parallelle. Senere ble føttene lagt oppå hverandre og gjennomboret av én nagle.

 

Madonna. Jesusbarnet på Marias venstre kne er delvis forsvunnet.

 

Altertavlen er datert 1663.

 

Kalkmaleri bak krusifikset.

 

Kalkmaleri bak krusifikset.

Se flere kalkmalerier her

 

 

En gjenmurt portal.

 

 

Kirker, kirkegårder og gravminner i Norge

Vår Frelsers gravlund Eidsvoll kirkegård Enebakk kirkegård Skedsmo kirkegård Lørenskog kirke og kirkegård Fet kirkegård Krist kirkegård Nes kirke Demonveggen (Sauherad) Sauherad kirke Seljord kirkegård Tanum kirke Kviteseid gamle kirke