Køge kirke (Sct. Nicolai kirke)

Frelserens Højde - Kalkmaleri Køge kirke

Køge kirke har to store kalkmalerier fra 1500-tallet. På dette bildet ser du det som kalles Frelserens Højde. Det er 2,20 meter høyt.

Ifølge informasjon fra kirken, er det den oppstandne Kristus som holder jordkloden som et rikseple i venstre hånd og gjør velsignelsestegnet med høyre hånd, som også har såret etter korsets nagle.

 

Kalkmaleri Køge kirke

Det andre kalkmaleriet fra 1500-tallet er bare delvis synlig fra kirkegulvet. Det viser apostelen Paulus, som holder Åndens sverd i høyre hånd og «bogen som symbol på Guds ord og Kristus, som han har skrevet om i sine breve».

 

Gravminne Køge kirke

Køge kirke har mange spennende gravminner med særegne historier.

 

Køge kirke

Detalj av gravminne fra 1691 i Køge kirke.

 

 

Epitaf for Olaf Luxdorff (1646-1676) og hans hustru Dorthe Eriksdatter Torm (1653-1675)