Fremstillinger av den lidende Jesus

Smertemannen - Man of Sorrows - Schmerzensmann

Schmerzensmann (Smertemannen (ca. 1460). Detalj av skulptur i St. Annen-Museum Lübeck)

Smertemannen (ca. 1460). Detalj av skulptur i St. Annen-Museum Lübeck.

 

Friedrich Herlin - Krusifiks og smertemannen Rothenburg ob der Tauber

Krusifikset på høyalteret i Jakobskirken (Friedrich Herlin, 1466) i den tyske middelalderbyen Rothenburg ob der Tauber. Dette kjempealteret har (nesten øverst) en statue av «Smertemannen» (ty. «Schmerzensmann»; eng. «Man of Sorrows» med utspring i Jesaja 53,3-5: «Han var ringeaktet, forlatt av mennesker, en smertenes mann, vel kjent med sykdom, en foraktet mann som ingen ville se på, vi regnet ham ikke for noe. Sannelig, våre sykdommer tok han på seg, og våre smerter bar han. Vi trodde han var blitt rammet, slått av Gud og plaget. Men han ble såret for våre overtredelser og knust for våre misgjerninger. Straffen lå på ham for at vi skulle ha fred, ved hans sår har vi fått legedom.»)

 

Smertemannen. Statue i Museum für Franken i Würzburg

Smertemannen. Statue i Museum für Franken i Würzburg. Laget i kretsen rundt Tilman Riemenschneider, ca 1510.

 

Smertemannen (Christus im Elend, ca. 1430) fra Heiligen Geist-Hospital i Lübeck, nå i St Annen-Museum

Smertemannen (Christus im Elend, ca. 1430) fra Heiligen Geist-Hospital i Lübeck, nå i St Annen-Museum.

 

Smertemannen: Kristus i vinpressen. Catherine de Cleves’ tidebok

Smertemannen: Kristus i vinpressen gir oss blod/vin til nattverden. Catherine de Cleves’ tidebok (Book of Hours), ca. 1440. (MS-M-917-945)

 

Gud frem Kristus som smertemannen på dette alterskapet fra 1521 i Linde kirke på Gotland.

 

Smertemannen, Fide kirke (Man of Sorrows)

Smertemannen i Fide kirkeGotland. I informasjonsbrosjyren som kirken har utgitt, står det om innskriften på bildet: "Ur denna inskrift kan årtalet 1361 (skrivet med romerska siffror) utläsas. Inskriften är ett s.k. kronogram. Enligt tidens språkbruk är den avfattad på latin: Aedes succense. Gens Caesa Dolores ruit ense. I svensk översättning: Brända ligga gårdarna (husen, byggnaderna) och folket faller sörjande (med smärta) för svärdet."

Lagerlöf/Svahnströms oversettelse lyder litt annerledes: «Bränd är gården, människorna skrika slagna i smärta under svärdet.»

1361 var året danskekongen Valdemar Atterdag erobret Gotland og massakrerte flere tusen gotlandske bønder.

 

 

Smärtomannen i Hamra kyrka, Gotland

Den såkalte Smärtomannen i Hamra kyrka stammer fra slutten av 1400-tallet. Figuren er "mycket grovt tillyxad", som det står i kirkens informasjonsbrosjyre, og viser den lidene Jesus med blodige sår etter piskeslagene.

 

Smertemannen. Etsning av Albrecht Dürer, ca. 1515.

 

Smertemannen. Statue i en kirke i Modica (Sicilia).