Roma kirke og kloster

Roma kloster, Gotland

Ruiner etter Roma kloster.

 

Skjelett - gravminne i gulvet i Roma kyrka, Gotland

«Mig arma meniskia / har dödsens kropp.» Gravminne i gulvet i Roma kyrka.

Se flere gravminner i kirkegulvet her!

 

Döden giör mig intet häpen / Ändoch han är faselig
Ty han är af Christo dräpen, Och kan intet skada mig. Domen fruchtar jag eii stort, fast jag hafwer illa giordt: Ty then trösten jag ei glömmer*, att min broder JEsus dömer*.

*titulusstrek over den enslige m-en i "glömer", men den mangler i "dömer"

Mannen med ljåen i form av et skjelett. Bilde og tekst må være satt på gravminnet i ettertid. Selve gravminnet ser ut til å være fra slutten av 1700-tallet.

Jeg kjenner ikke opprinnelsen til denne teksten under illustrasjonen av kvinnen og døden, men en modernisert versjon gjenfinnes under kapittelet "Om den yttersta domen" i Förslag till förbättrade Kyrko-Sånger fra 1814 (salme nr. 406), utgitt i Stockholm og tilgjengelig på Google Books.

 

 

Gotland Gotlands Museum Anga kyrka Barlingbo kyrka Björke kyrka Boge kyrka Dalhem kyrka Eke kyrka Ekeby kyrka Fardhem kyrka Fide kyrka Fole kyrka Follingbo kyrka Ganthem kyrka Garde kyrka Gerum kyrka Gothem kyrka Grötlingbo kyrka Gunnfjauns kapell Hablingbo kyrka Halla kyrka Hamra kyrka Hejdeby kyrka Hemse kyrka Källunge kyrka Lau kyrka Lojsta kyrka Lokrume kyrka Lye kyrka Lärbro kyrka Martebo kyrka Mästerby kyrka Norrlanda kyrka Näs kyrka Othem kyrka Roma Rone kyrka Rute kyrka Sundre kyrka & kastal Vallstena kyrka Vamlingbo kyrka Vänge kyrka Västergarn kyrka Västerhejde kyrka Öja kyrka Sankta Karins kirkeruin Portaler Rauker Kastaler Døpefonter Tjuvmjölkerskan