Runestener

«Unna lot reise denne sten etter sønnen Östen, som døde i sine dåpsklær. Gud hjelpe hans sjel.» Hugget av runemesteren Visäte. Halvparten av de 2500 runesteinene som finnes i Sverige, er fra Uppland.

Historiska museet, Stockholm.

 

runesten, Gotland

Runesten fra 1000-tallet. Funnet ved Sjonheims kyrka. Gotlands Museum i Visby.

"Rodvisl och Rodälv de läte resa stenarna efter (sina) tre söner. Denna efter Rodfos. Honom sveko valaker på utfärden. Gud hjälpe Rodfos själ. Gud svike dem som svek honom."

Gotlands Museum i Visby

Gotlands Museums hjemmeside

 

 

Runesten murt inn i veggen i Täby kyrka utenfor Stockholm

«Gudlög lot reise stenene etter sønnen Holme og etter seg selv. Han døde i Langbardaland.» Langbardaland var regionen Lombardia i Nord-Italia. Runesten fra 1000-tallet e.Kr. Opprinnelig har stenen stått ved Fittja, men den ble murt inn i Täby kirkes våpenhus etter at den ble ødelagt. Kirken i Täby ligger et par mil nord for Stockholm og er ellers mest kjent for takmaleriene til Albertus Pictor, spesielt motivet med døden som spiller sjakk.

 

 

runestein

Runestein fra Ed i Sverige fra ca. 1100. Den ble laget til minne om far, mor og bror. Stenen står utstilt i Ashmolean Museum i Oxford.

Se Schleugerhard.com for oversettelse av runesteiner!

 

 

Runestein: Alstadsteinen

Alstadsteinen (Alstad på Toten), tidlig 1000-tall. «Engle reiste denne steinen, etter Torvald, sin sønn, som fant døden i Vitaholm, mellom Ulstaholm og Gardar.» Gardar var det gammelnorske navnet på Russland, men ifølge informasjonen på Kulturhistorisk Museum, menes her sannsynligvis Kiev.

 

Pappan och himmelriket: Historiska museet, Stockholm

Pappan och himmelriket: Informasjonen ved denne stenen sier at runene på baksiden av denne stenen forteller at Nicolaus fikk reist denne stenen etter faren Syhsa. Siden Nicolaus er et kristent navn, og en av figurene i tillegg har et kors i hånden, kan bildet være en visjon av farens inntreden i himmelen. (Runesten i Historiska museet, Stockholm. Uten år eller sted. 1000-tallet???)

 

 

Bildesten fra Sanda på Gotland

Bildesten fra Sanda på Gotland. Den ble brukt som gavl i en gravkiste. Øvre del av bildet kan vise et offer til Odin: En stående mann rekker et spyd til en sittende figur. Vandringsmennene i nedre del av bildet er sannsynligvis Odin, Tor og Frøy. Runeteksten lyder: «Rodvisl och Farbjörn och Gunbjörn.»
Uten år.

Historiska museet, Stockholm.

 

 

Til toppen av siden