Gravminner nedfelt i gulvet

dødningehode i grav i gulvet

Detalj av marmorgrav fra 1697 i gulvet i San Pancrazio-kirken i Taormina på Sicilia.

Foto: Per-Erik Skramstad / Wonders of Sicily

 

Tomb, Chiesa di S Giuliano, Erice, Sicilia

Grav fra 1669 i Sankt Julian-kirken (Chiesa di S Giuliano) i Erice på Sicilia. Kirken er opprinnelig fra 1075 og ble bygget på kommando fra Roger II. Normannerne – opprinnelig norsk-danske vikinger – hersket på Sicilia fra 1091.

Photo: Per-Erik Skramstad / Wonders of Sicily

 

 

Tomb in the Church of San Pancrazio, Taormina.

Grav i gulvet i Chiesa di San Pancrazio (Taormina på Sicilia).

"Pregate per me povero peccatore" (Pray for me poor sinner).

Foto: Per-Erik Skramstad / Webkommunikasjon.no

 

I Danmark kom det en forordning 22. februar 1805 som forbød begravelser inne i kirkene.

Begravelse i kirken

Michel Hofnagels opptegnelser (trykt i Norske Magazin, bd. 2) starter med et notat fra 22. februar 1596 om "den ædle og agtede Peder Thotts frue, Birgitte Skram", som døde 22. februar "og blev 9 Marts begraven i Korskirken, men 23. April 1597 igjen optagen efter hennes familjes begjering, før til Danmark og der begraven." Om hun ble begravet i gulvet eller et annet sted i kirken, vites ikke.