Vannkastere (vannspyer, gargouille, gargoyle) og grotesker

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha.

 

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha.

 

 

 

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha.

 

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha.

 

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha

Vannkaster på St. Vitus-katedralen i Praha.

 

Grotesker

Grotesker på katedralen i Palermo

Grotesker på katedralen i Palermo.

 

 

Litteratur

Janetta Rebold Benton (1997). Holy Terrors: Gargoyles on Medieval Buildings.