Gravminner og gravskikker

1000x700-Napoli-2015-napoli_2120
 

Gravgaver ble lagt i graven sammen med avdøde ved en begravelse. De var alminnelige i forhistoriske graver, men blir spektakulære i vikingtiden/middelalderen. For arkeologer er gravgaver av stor interesse fordi de kan datere funn og fortelle mye om de gravlagtes sosiale posisjon.

 

Krusifikser

den korsfestede Kristus

En samling bilder av den korsfestede Kristus >

 

 

 

 

annonse for gravmonumenter: John F.A. Køltzow

John F.A. Køltzows annonse for gravminner i Morgenbladet 8. mai 1903. Ifølge forretningen mottok de "Høieste Udmærkelse for Norge for Gravmonumenter af Granit i Christiania 1883, i Liverpool 1886, i Kjøbenhavn 1888, i Skien 1891, i Amsterdam 1895.

 

Ankerske Marmorforretning annonserer for sine gravmonumenter i granitt og marmor i Nordlands Avis 1935.

 

J.J. Eides Stenhuggeri: Annonse for gravmonumenter i Nordlands Avis 1964.