Gravminner og gravskikker

1000x700-Napoli-2015-napoli_2120
 

Gravgaver ble lagt i graven sammen med avdøde ved en begravelse. De var alminnelige i forhistoriske graver, men blir spektakulære i vikingtiden/middelalderen. For arkeologer er gravgaver av stor interesse fordi de kan datere funn og fortelle mye om de gravlagtes sosiale posisjon.

 

 

 

 

 

John F.A. Køltzows annonse for gravminner i Morgenbladet 8. mai 1903. Ifølge forretningen mottok de "Høieste Udmærkelse for Norge for Gravmonumenter af Granit i Christiania 1883, i Liverpool 1886, i Kjøbenhavn 1888, i Skien 1891, i Amsterdam 1895.

 

Ankerske Marmorforretning annonserer for sine gravmonumenter i granitt og marmor i Nordlands Avis 1935.

 

J.J. Eides Stenhuggeri: Annonse for gravmonumenter i Nordlands Avis 1964.